کلاس جبرانی درس آیین و نگارش استاد محمدی

کلاس جبرانی درس آیین نگارش و ویرایش استاد محمدی …  ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ و ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس جبرانی درس آیین نگارش و ویرایش  استاد محمدی روز دوشنبه،چهار شنبه و پنجشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ،۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۰ لغایت۱۳:۳۰ برگزار خواهد گردید.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی