کلاس جبرانی استاد گرمسیری …۹۹/۰۹/۲۷

کلاس جبرانی درس آمار و کاربرد آن در مدیریت استاد گرمسیری … ۹۹/۰۹/۲۷

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز  می رساند کلاس جبرانی درس آمار و کاربرد آن در مدیریت با استاد گرمسیری روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰ برگزار خواهد گردید.

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی