کانون دانشجویی هلال احمر

اساسنامه كانون دانشجويي جمعيت هلال احمر

 

 

ماده (۱) : تعاریف

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

 

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر که در این آئین نامه به اختصار سازمان نامیده میشود ، در اجرای بند ۷ از ماده ۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر، مصوب ۸/۲/۱۳۶۷  مجلس شورای اسلامی جهت اداره امور جوانان جمعیت تشکیل شده است.

 

 

تعریف عضو داوطلب

 

عضو داوطلب، جوان داوطلبی است که ضمن عضویت در یکی از کانونهای سازمان جوانان و ملزم نمودن خود به پرداخت حق عضویت سالیانه، آمادگی خود را برای انجام خدمات بشر دوستانه ، امدادی و عامالمنفعه در جهت تحقق اهداف جمعیت اعلام داشته و خدمات خود را از روی میل و رغبت بدون هیچ گونه چشم داشتی و با این اعتقاد که که برای اجتماع سودمند است ارائه نموده و در فعالیتهای جمعی مشارکت مینماید.

  

 

کانون دانشجویی هلال احمر

 

کانون دانشجویی هلال احمر که در این آئیننامه به اختصار کانون نامیده میشود ، نهادی است غیر سیاسی و غیر دولتی که در جهت اصول هفتگانه و اهداف چهارگونه شامل تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسانها، کوشش برای برقراری صلح و دوستی و همچنین حمایت از سلامت و زندگی انسانها و آمادگی و توانمندی برای امداد و نجات و کمکهای اولیه در حوادث به مردم آسیب دیده ، به منظور تحقق اهداف سازمان جوانان هلال احمر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل میشود. در این کانونها با برنامهریزی جهت عضوپذیری و بهرهمندی بهینه از توان و ظرفیت دانشجویان، بستر مناسبی برای انجام فعالیتهای فرهنگی، امدادی، بشردوستانه و تحقیقات علمی همسو با اهداف جمعیت هلال احمر که در اساسنامه آن تصریح شده است ایجاد میگردد. مراکز آموزشی در این آئیننامه به اختصار واحد آموزشی به کاربرده میشود.

  

 

ماده (۲) : اهداف و وظایف 

 

اهداف کانون

 

۱- جذب ، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات  امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

 

۲- توسعه مشارکت دانشجویان ، در تصمیم سازیها ، تصمیم گیریها و فعالیتهای مربوط به سازمان و دانشگاه

 

۳- کمک به امر سلامت اخلاقی جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی

 

۴- بستر سازی مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاری دانشجویان داوطلب با هلال احمر پس لز فراغت از تحصیل

 

۵- کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظائف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی در جهت سیاستهای کلی پژوهشی و اموزشی گشور و جمعیت

 

۶- همکاری داوطلبانه در فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان و نیز برنامه های خدمات بهداشتی و درمانی برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

 

۷- تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوعدوستی در بین دانشجویان با انجام برنامه های بشردوستانه و عامالمنفعه و امدادی و بسط اندیشه هایی همچون مهرورزی، خدمت به دیگران، نیکوکاری، ایثار و از خودگذشتگی، صلح و دوستی با استفاده از ظرفیت دانشگاهها

 

۸- تقویت تفکر دینی و هدایت گرایش فطری و تبیین جایگاه رفیع انسان در عالم هستی بر اساس بینش توحیدی

 

۹- تلاش و کوشش در جهت پرورش روحیهی تبعد آگاهانه و تقویت ایمان و تحکیم عمل صالح و قداست بخشیدن به شیوههای زندگی در پرتو هدایت معنوی و ادای فرایض دینی در بین اعضا

 

۱۰- اغتنام فرصت جوانی در مسیر کوتاه زندگی و مجاهده در کسب کمال و رفع ملال بر مبنای اتکال به خدا، اعتماد به نفس ، توفیق عبادت و تحصیل سعادت

 

۱۱- تقویت و پرورش روحیه ی سلم و صفا ، صداقت و صمیمیت ، همدلی و همنوایی در تحقق امر تاءلیف قلوب وتحکیم اخوت در بین اعضاء

 

۱۲- تقویت اراده اعضاء در مسیر تحقق حیات طیب و معقول

 

۱۳- اهتمام به پرورش استعدادها ، استکمال روحی و استحصال گنجینه های عقلی و ذخایر وجودی و تقویت بنیه علمی و تسهیل امر رشد و معرفت اعضاء

 

۱۴- توسعه ی دامنه ی شناخت و معرفت اعضاء نسبت به خانواده سالم و مطلوب در معارف اسلامی بر اساس قرآن ، سیره و روش اسوه های متعالی جهت آماده نمودن جوانان به زندگی اجتماعی

 

۱۵- تلاش برای گرایش اعضاء به صلاح و اصلاح اجتماعی و برقراری صلح و صفای جهانی و تأمین آرامش انسانها و تضمین سلامت روانها و اجتناب و پرهیز از خشونت

 

۱۶- تلاش در جهت فراگیری آئین دوستی و مصاحبت ، رحمت و شفقت ، رفق و ملایمت و تعارف و تعاطف نسبت به یکدیگر و پرهیز از تندی و خشونت و اجتناب از کینه و خصومت در بین جوانان

 

۱۷- تقویت روحیه ی شور ونشاط و امید و حرکت در بین اعضاء براساس تبلیغ و تعمیم فرهنگ کار و ابتکار ، فضیلت اشتغال و قداست کسب حلال و تلاش معاش

 

۱۸- ابتهاج روحی واتحاد جمعی در عمران و آبادانی میهن اسلامی با دستهای توانا واندیشه ی پویای جوانان پرشور ایرانی و استعانت از غیرت ملی ونصرت الهی

 

۱۹- تقویت روحیه ی خدمت وهمکاری ، احسان و فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی  نسبت به همنوعان و مجاهدت ومداومت در کسب توفیق خدمت خلق و ادای شکر نعمت خالق

 

۲۰- پرورش جسمی و توانمندی و چالاکی همراه با تقویت روحیه ی جوانمردی و فتوت ، شهامت و شجاعت و پرورش حس حق طلبی

 

  

وظایف کانون

 

الف- عضوگیری از بین دانشجویان داوطلب با انجام فراخوان در طی سال

 

ب- برنامه ریزی جهت آموزش و بکارگیری دانشجویان و آماده نمودن آنان برای شرکت در فعالیت های امدادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، خدمات عام المنفعه سازمان  

 

ج- ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به دانشجویان در چارچوب اهداف و برنامه های سازمان

 

د- جلب همکاری مردم و نهادها از طریق شناساندن اهداف و معرفی فعالیتهای جمعیت حلال احمر

 

ه- برنامه ریزی و اجرای طرح های مشترک علمی و پژوهشی با سایر نهادها به منظور تبیین هدفها و برنامه های سازمان

 

و- ترویج روحیه ی کار و تلاش داوطلبانه در بین دانشجویان با اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و عام المنفعه

 

ز- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای استفاده مطلوب از توانایی ، استعداد و تخصص دانشجویان در گسترش فرهنگ صلح ، تفاهم و دیگر ارزشها و مفاهیم والای انسانی و الهی 

 

  

ماده (۳) : ارکان کانون

 

 

ارکان کانون

 

  • مجمع عمومی کانون

 

  • شورای اجرایی کانون

 

  • هیئت نظارت

 

  

مجمع عمومی کانون

 

این مجموع متشکل از اعضای کانون است که با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر معتبر خواهد بود. ملاک دو سوم اعضاء درلحظه برگزاری مجمع، اعضایی است که دارای پرونده عضویت در کانون بوده و مشغول به تحصیل در همان دانشگاه باشند .

 

  

وظایف مجمع عمومی

 

الف- انتخاب اعضای شورای اجرایی (اصلی وعلی البدل) از طریق انتخابات

 

ب- استماع گزارش دوره ای کانون که توسط دبیر یا یکی از اعضای شورا ارائه می گردد.

 

ج- بررسی عملکرد کانون و ارائه طریق در خصوص فعالیت ها

 

تبصره : مجمع عمومی باید هر سال حداقل دو بار تشکیل جلسه دهد. توصیه می شود جلسه اول در سالروز تأسیس سازمان جوانان (نیمه ی اول آبان ماه ) و جلسه دوم در هفته هلال احمر (نیمه درم اردیبهشت ماه ) باشد.

 

  

شورای اجرایی

 

جمعی متشکل از پنج نفر از اعضای اصلی که برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.

 

تبصره ۱: در صورتی که اعضای شورای اجرایی بدون عذر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی در جلسات شورا شرکت ننمایند از عضویت در شورا محروم خواهند شد. در این صورت دبیر ، اولین عضو علی البدل را برای عضویت در شورا انتخاب می نماید.

 

تبصره ۲ :هر یک از اعضای شورای اجرایی موظفند مسؤلیت یکی از واحدهای( جذب وساماندهی ، آموزش وپژوهش ،امداد وفعالیت های بشر دوستانه ، فرهنگی واجتماعی ) را با پیشنهاد دبیر کانون پذیرفته و در خصوص عملکردشان در قبال دیگر اعضای شورای اجرایی و هیئت نظارت ودبیر پاسخگو باشند.

 

تبصره ۳ :حکم مسؤلیت اعضای شورای اجرایی پس از برگزاری وتأیید انتخابات ، توسط معاون امور جوانان استان صادر وتحویل آنان می گردد.

 

 

وظایف شورای اجرایی

 

الف- برگزاری جلسات رسمی حداقل در هر ماه یک بار وبا حضور حداقل سه عضو با حضور دبیر کانون و تنظیم صورت جلسات

 

ب- اجراء تقویم ابلاغی سازمان و پیش بینی برنامه های ابتکاری

 

ج- انجام امور جاری کانون با تقسیم مسئولیت بین اعضای شورا

 

د- همکاری با مسئولین واحد آموزشی و جمعیت و برنامه ریزی جهت حضور فعال در برنامه ها و جلسات سازمان

 

ه- تهیه گزارش عملکرد کانون  به منظور ارایه به مجمع عمومی و مسئولین ذیربط وبرنامه ریزی در جهت تشکیل جلسات مجمع عمومی

 

  

هیئت نظارت

 

این هیئت متشکل از سه نفر شامل :

 

۱- معاون دانشجویی ، یامعاون فرهنگی ، یا مدیر فرهنگی واحد آموزش (به عنوان رییس هیئت نظارت )

 

۲- رئیس شعبه هلال احمر

 

۳- مسئول مرکز امور جوانان شعبه هلال احمر

 

  

وظائف هیئت نظارت  

 

الف- نظارت برفعالیت های کانون و تهیه گزارش از نحوه ی عملکرد کانون وتسلیم آن به مسئولین جمعیت ودانشگاه

 

ب- بررسی واظهار نظر در خصوص گزلرش ارائه شده شورای اجرایی به مجمع عمومی

 

ج- در صورت صلاح دید ، شرکت در جلسه شورای اجرائی کانون بدون حق رأی

 

د- پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده

 

ه- نظارت بر انتخابات شورای اجرائی کانون و تأیید صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا

 

و- انتخاب دبیر کانون از بین اعضای راه یافته به شورای اجرائی پس از معرفی دو نفر توسط شورای اجرائی (از بین خود )

 

تبصره ۱ : هیئت نظارت با توجه به تأیید صلاحیت قبلی اعضای شورای اجرائی (قبل از انتخابات ) ملزم به انتخاب دو نفر فرد معرفی شده از سوی شورای کانون می باشد و نمی تواند درخواست معرفی دو نفر دیگر بنماید.

 

تبصره ۲ : هیئت نظارت می تواند با برگزاری جلسه مصاحبه یا دریافت برنامه های دو نفر فرد معرفی شده از سوی شورا ، نسبت به انتخاب دبیر از بین آن دو نفراقدام کند.

 

تبصره ۳ : هیئت نظارت حق دخالت در امور اجرائی کانون را ندارد.   

 

  

  ماده (۵) شرايط عضويت

 

 

دانشجوي دانشگاه مربوطه باشد.

 

اساسنامه كانون را پذيرفته باشد.

 

آمادگي كامل جهت انجام كار داوطلبانه داشته باشد.

 

حداكثر سن اعضاء ۲۹ سال باشد.

 

 

تبصره : رنگ ، نژاد . قوميت ، عقيده و گرايش هاي سياسي در عضوگيري مورد ملاحظه قرار نمي گيرد

 

 

اين اساسنامه در ۵ ماده و ۵ تبصره در سومين جلسه شوراي عالي جوانان مورخ ۲۰/۹/۷۹ به تصويب رسيد.

 

 

 

 

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی