کارگاه مقاله نویسی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … ۹۸/۰۳/۰۲

مطالب مرتبط

کارگاه مقاله نویسی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد(مهندسی معماری و معماری منظر) … ۹۸/۰۳/۰۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر می رساند کارگاه مقاله نویسی (مخصوص پایان نامه) روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰ در سالن گلستانه برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی