کارگاه مجازی آشنایی با نسخ خطی

کارگاه مجازی آشنایی با نسخ خطی و روش های تصحیح نسخه

مدرس:سرکار خانم دکتر ساناز رجبیان

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی