کارگاه روزنامه نگاری

انجمن علمی راوی برگزار می کند:

کاگاه روزنامه نگاری

مدرس: احسان اکبرپور سردبیر هفته نامه شهر راز

دوشنبه ۱۹ و ۲۶ آذرماه

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی