کارگاه روان خوانی

کارگاه روان خوانی

مدرس : دکتر سیده سمیرا موسوی

زمان :۹ اردیبهشت ماه 

شرکت برای عموم دانشجویان آزاد می باشد.

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی