کارگاه دو روزه بورس

مطالب مرتبط

انجمن علمی مدیریت برگزار می کند: کارگاه دو روزه بورس

مدرس:

سرکار خانم زهره نادری

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی