کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

درس اشنایی با معماری اسلامی
کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
کد درس ۸۷۹۱۲۳
گروه ۱
استاد بهناز زنگنه نژاد
از صفحه ۳۸ تا ۳۳۲

 

 

درس انسان طبیعت و معماری
کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
مد درس ۸۷۹۱۰۰۱۰  گروه ۱
استاد مریم حقایق

توضیحات : فصل معماری از رابطه سه گانه انسان- طبیعت و معماری

ensan-tabiat-memari

 

مبانی نظری معماری
کارشناسی پیوسته معماری
کد درس ۸۷۹۱۲۰
گروه ۲
استاد شاهد گلشن

mabani nazari memari

 

درس طرح معماری ۱
کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
کد درس ۸۷۹۱۳۹
گروه ۲
استاد غزال زارع

Site Analysis  چک‌لیست صفحات ۶-۷

The Importance    تمرکز بر مطالب و تصویر صفحات ۵-۹

برخی نمونه‌موردی‌های مرتبط با موضوع طراحی

video1

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی