کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

درس مبانی مدیریت
کد درس ۱۸۶۸۹۱۲
رشته کارشناسی علوم ورزشی
استاد سیدمحمدمهدی شهپری

one

 

درس شنا۱
کد درس ۱۸۶۸۹۱۶
رشته کارشناسی علوم ورزشی
استاد حمیده انوری نژاد

shena1

 

درس شنا ۲
کد درس ۱۸۶۸۹۳۶
کد گروه ۱
رشته کارشناسی علوم ورزشی
استاد حمیده انوری نژاد

shena2

 

درس آناتومی انسان
کد درس ۱۸۶۸۹۰۱
رشته کارشناسی علوم ورزشی
استاد زهرا خوش نشین

anatomi

 

درس مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش
کد درس ۱۸۶۸۹۰۸
گروه ۱
استاد پوریا پساوند

mabani

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی