کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

درس روش های مرمت ابنیه
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
کد درس ۹۴۳۱۷۵۲۱۷ گروه ۱
استاد نجمه حساس
منابع درسی:
۱-دوازده درس مرمت
نوشته مهندس محب علی و دکتر مرادی
۲- آشنایی با مرمت ابنیه
نوشته حسام الدین طبیبیان

maremat-omran

 

درس روش های تعمیر و نگهداری ساختمان
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
کد درس ۹۴۳۱۷۵۲۱۸ گروه ۱
درس تعمیر و نگهداری
استاد نجمه حساس
منابع درسی:
۱- پایدار سازی سازه های آجری
نوشته جوزپه چینی
۲- فن شناسی معماری ایران
نوشته دکتر گلابچب

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی