کارشناسی ناپیوسته معماری

طراحی معماری ۲
کارشناسی ناپیوسته معماری
کد درس ۱۵۶۸۱۶
گروه ۱
استاد هیوا رحمانی

tarh2-rahmani

 

روش های طراحی و تولید صنعتی
کارشناسی ناپیوسته معماری
کد درس ۱۵۶۸۱۱
گروه ۱
استاد علی جمالی

pishsazi sakhteman

 

درس عناصر جزئیات ساختمان ۲
کارشناسی ناپیوسته معماری
کد درس ۱۵۶۸۰۷
گروه ۱ و ۲
استاد سعید محمودی

۰۱٫anasor2    و  ۰۲-anassor2

 

زبان تخصصی
کارشناسی ناپیوسته معماری
کد درس ۱۵۶۸۱۵
گروه ۱
استاد شاهد گلشن

ZabanTakhasosi

 

 

مبانی نظری معماری
کارشناسی ناپیوسته معماری
کد درس ۱۵۶۸۰۵
گروه ۱ و ۲
استاد شاهد گلشن

mabani nazari memari

 

 

درس آشنایی با معماری معاصر
کارشناسی ناپیوسته معماری
کد درس ۱۵۶۸۰۶
گروه ۱
استاد لنا درنیانی

Jalase1-2-3

 

درس آشنایی با معماری اسلامی ۲
کارشناسی ناپیوسته معماری
کد درس ۱۵۶۸۱۲  گروه ۱
استاد مریم حقایق

memariEslami2

 

 

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی