کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

اقتصاد کلان
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
۹۱۳۶۸۸۰۱  گروه ۱

استاد:مریم صفری

eghtesadkalan

 

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
۹۱۳۶۸۸۰۴  گروه ۱

استاد:مریم صفری

tose-eghtesadi

 

درس مديريت منابع انساني
کد درس ۹۱۳۶۸۸۰۸
رشته کارشناسی نا پیوسته مدیریت بازرگانی
استاد آناهیت اوجی
مديريت منابع انساني: دكتر اسفنديار سعادت
فصل اول: ماهيت مديريت منابع انساني
فصل چهارم: فرايند برنامه ريزي نيروي انساني
فصل پنجم: فرايند كارمنديابي
فصل ششم: فرايند انتخاب

توضیحات : منابع ذکر شده تا آخر فروردین مطالعه گردد.

 

درس زبان تخصصی ۳٫۴
کد درس:۹۱۳۶۸۸۱۵
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد : فرزاد براتی

zabanmodiriatpart1

 

درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
کد درس:۹۱۳۶۸۸۰۴
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد:مریم صفری
کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
نویسنده دکتر یگانه موسوی جهرمی
توضیحات : ٢ فصل اول براي تا اخر فروردين

 

درس اقتصاد کلان
کد درس۹۱۳۶۸۸۰۱
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد مریم صفری
اقتصاد کلان (رشته مدیریت کلیه گرایش ها)
دکتر محسن نظری…ویرایش پنچم

توضیحات : ۲فصل اول برای تا اخر فروردین

 

درس بازرگانی بین المللی
کد درس ۹۱۳۶۸۸۱۴
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد الناز مهدی بیرق دار
کتاب بازرگانی بین الملل دکتر محمد حقیقی، انتشارات دانشگاه تهران

توضیحات : فصلهای ۱، ۲، ۳، ۷ و ۸ را مطالعه نمایید.

 

درس تحقیقات بازاریابی
کد درس ۹۱۳۶۸۸۲۰
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد الناز مهدی بیرق دار

Beiraghdar-Marketing Research

 

درس سمینار در مسائل بازاریابی
کد درس ۹۱۳۶۸۸۲۳
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد الناز مهدی بیرق دار

Beiraghdar-Seminar

 

 

درس تحقیق در عملیات ۱(جبرانی)
کد درس ۹۱۳۶۸۸۳۱
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر
فصل ۱,۲

 

 

درس تحقیق در عملیات ۲
کد درس ۹۱۳۶۸۸۰۹
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر
فصل ۸

 

 

درس مدیریت مالی ۲
کد درس ۹۱۳۶۸۸۱۰
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد اعظم اسکندری
کتاب مدیریت مالی نوشته عبداله زاده و مدرس
فصل ۱,۲

 

 

درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
کد درس ۹۱۳۶۸۸۲۹
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد اعظم اسکندری
کتاب بهره وری نوشته دکتر شهنام طاهری
فصل ۱,۲,۳

 

 

درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲
کد درس ۹۱۳۶۸۸۰۳
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد مهسا معمارصادقی

amar-4jalase

 

درس اصول حسابداری جبرانی
کد درس ۹۱۳۶۸۸۳۱
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد نسیم اصولی

osolHsabdari1

 

 

درس حسابرسی ۱
کد درس۹۱۳۶۸۸۱۲
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد نسیم اصولی

hesabrasi1

Hesabresi1-osouli

 

 

درس بازاریابی و مدیریت بازار
کد درس ۹۱۳۶۸۸۲۹
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

استاد پگاه هودی

Marketing .final

 

 

درس سازمان های پولی و مالی
کد درس ۹۱۳۶۸۸۱۳
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد فریبا عابدی

Sazeman

 

 

درس سیاست های پولی و مالی
کد درس ۹۱۳۶۸۸۱۸
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد فریبا عابدی

SiyasathayePooli

 

درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
کد درس ۹۱۳۶۸۸۰۲
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد علی اصغر شفیعی

Riyaziyat

 

 

درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت
کد درس ۹۱۳۶۸۸۱۶
رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
استاد محمدحسین زیرک جاه

MIS

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی