کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

درس بیان شفاهی داستان
کد درس:۵۷۷۴۱۷
رشته:کارشناسی ناپیوسته مترجمی
استاد: محبوبه احمدیان
۴ داستان اول جزوه به طور کامل مطالعه شود.

 

درس کارگاه ترجمه
کد درس:۵۷۷۴۲۹
رشته:کارشناسی ناپیوسته مترجمی
استاد: محبوبه احمدیان
، فایل پیوست که قسمتی از جزوه است، به طور کامل ترجمه شود. ترجمه ها در کلاس پس از تدریس مبحث translation errors به صورت peer assessment و مرور و کاربرد translation shifts بررسی خواهد شد.

Tr. workshop

 

درس ترجمه انفرادی ۱
کد درس:۵۷۷۴۳۱
رشته: کارشناسی ناپیوسته مترجمی
استاد محبوبه احمدیان
فعلا فایل پیوست جهت تمرین ترجمه، ترجمه شود. فایل اصلی در کلاس ارائه خواهد شد.

tarjome-enferadi1

 

درس ترجمه انفرادی ۲
کد درس:۵۷۷۴۳۲
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی
استاد محبوبه احمدیان
فعلا فایل پیوست جهت تمرین ترجمه، ترجمه شود. فایل اصلی در کلاس ارائه خواهد شد

tarjome-enferadi2

 

درس ترجمه شفاهی ۱
کد درس:۵۷۷۴۲۷
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی
استاد محبوبه احمدیان
فایل پیوست به طور کامل شنیده و ترجمه شود.

 

درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه
کد درس:۴۶۶۸۱۷,۵۷۷۴۲۱
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی
استاد:ماندانا همایونی

SpeakEnglishLAA

 

درس مقاله نویسی
کد درس۵۷۷۴۰۸
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی
استاد:محمدرضا سلیمی

Essay writing

 

درس اصول و روش ترجمه
کد درس:۶۳۷۱۱۰.۵۷۷۴۴۰
کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان
استاد محبوبه احمدیان
دانشجویان مباحث مربوط به
Translation difinition
Stages of translation
را مرور و در مورد
Transliteration and culture_bound terms
به صورت self study پژوهشی داشته باشند تا به تفاوت های استراتژی های مربوط به ترجمه و حرف نگاری پی ببرند.
ادامه مطالب که نیاز به تمرین و پژوهش در خصوص انواع معنا در ترجمه، انواع ترجمه، استراتژی های ترجمه و ذکر مثال در مورد هر یک و‌همچنین دیگر موارد مربوط به مدل و نظریه های ترجمه است در کلاس ارائه خواهد شد.

 

درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲
کد درس ۵۷۷۴۱۴
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
استاد صائب شبانی

توضیحات :

برای دسترسی به فایل ها ، کتاب ها و جزوات تکمیلی به کانال بنده رجوع شود.
 و ضمنا دانشجویان می توانند از طریق پست الکترونیکی به آدرس
s.Shabani.ac.ir   و یا در شبکه های مجازی با شناسه ی  @SaebShabani  با بنده در ارتباط مستقیم باشند

 

درس نمونه نثر و شعر ساده
کد درس ۵۷۷۴۱۲
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
استاد صائب شبانی

توضیحات :

برای دسترسی به فایل ها ، کتاب ها و جزوات تکمیلی به کانال بنده رجوع شود.
 و ضمنا دانشجویان می توانند از طریق پست الکترونیکی به آدرس
s.Shabani.ac.ir   و یا در شبکه های مجازی با شناسه ی  @SaebShabani  با بنده در ارتباط مستقیم باشند

 

درس آزمون سازی
کد درس ۵۷۷۴۱۹
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی
استاد آرزو ارقمیری

 

درس ترجمه متون سیاسی
کد درس ۵۷۷۴۲۶
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
استاد فرزین نوشین


کلیات زبانشناسی ۱
کددرس ۵۷۷۴۰۹
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
استاد سمیرا محمدی


درس کلیات زبانشناسی ۲
کد درس ۵۷۷۴۱۰
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان
استاد سمیرا محمدی


روش تدریس زبان انگلیسی
کد درس ۵۷۷۴۱۸
رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
استاد شهرزاد امینی
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی