کارشناسی ناپیوسته حسابداری

منابع حسابرسی ۲
کددرس ۸۴۶۵۰۰۰۷-۱۷۱۸۵۳۲-۱۷۱۸۵۷۴
دانشجویان می بایستی منابع ضمیمه شده را تهیه و مطالعه کنند.

hesabresi

 

درس حسابداری مالیاتی
کددرس۸۴۶۵۰۱۰
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد مهدی صابری
کتاب جمشید اسکندری فصول ۱ تا ۵

 

 

درس حسابداری پیشرفته ۱
کد درس۸۴۶۵۰۰۰۲
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد زهرا پهلوان
کتاب حسابداری پیشرفته ۱ دکتر خواجوی فصل حسابداری شعب

 

درس مدیریت مالی ۲
کد درس ۸۴۶۵۰۰۴
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد لیدا محمودی
:کتاب مديريت مالي جلد دوم دكتر احمد مدرس و فرهاد عبدلله زاده
مديريت مالي ١:دكتر خواجوي

 

درس پژوهش عملیاتی ۱
کد درس ۸۴۶۵۰۰۱
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر
فصل اول دوم سوم

 

درس پژوهش عملیاتی ۲
کد درس ۸۴۶۵۰۰۲
استاد علیرضا قناعت پیشه
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر
فصل هشتم

 

درس حسابداری صنعتی ۳
کد درس ۸۴۶۵۰۰۰۵
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب حسابداری صنعتی جمشید اسکندری فصل سیزدهم و چهاردم

 

درس مدیریت تولید
کد درس ۸۴۶۵۰۰۳
گروه ۱,۲
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد علیرضا قناعت پیشه
کتاب مدیریت تولید دکتر الوانی
فصل پیش بینی

 

 

درس حسابداری میانه ۲
کد درس ۸۴۶۵۰۰۰۱
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد نسیم اصولی

HesabdariMiyane2

 

درس کارآموزی
کد درس ۸۴۶۵۰۰۰۸
گروه ۱.۲
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد حسین شناوری

توضیحات : دانشجویان عزیز فایلهایی جهت کار در منزل آماده گردیده است . به دلیل تنوع فایلها از طریق ایمیل  hoseinshenavari@yahoo.com  با استاد مکاتبه نمایید تا برای شما ارسال نمایند.

سوالات شما را از طریق ایمیل پاسخگو میباشند.

 

 

درس حسابداری صنعتی ۱
کد درس ۸۴۶۵۰۰۸
گروه ۲
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد فاطمه السادات حسینی

Hesabdarisanaati1

 

 

درس حسابداری میانه ۲
کد درس ۸۴۶۵۰۰۰۱
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد نسیم اصولی

Hesabdari-Miyane2

 

 

درس ریاضی کاربردی
کددرس ۸۴۶۵۰۳
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد زهرا نورافشان
.کتاب ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ …. انتشارات پیام نور …. نویسنده : دکتر موسی الرضا شمسیه زاهدی

 

 

درس آمار و احتمالات
کد درس ۸۴۶۵۰۲
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد علی اصغر شفیعی

Amar-Ehtemal

 

درس حسابداری پیشرفته ۲
کد درس ۸۴۶۵۰۰۰۳
رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری
استاد مهدی صابری

HesabdariPishrafte

 

 

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی