کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه
کد درس:۴۶۶۸۱۷,۵۷۷۴۲۱
رشته:آموزش زبان انگلیسی
استاد:ماندانا همایونی

SpeakEnglishLAA

 

درس آزمون سازی ۲
کد درس۴۶۶۸۱۱
رشته آموزش زبان انگلیسی
استاد آرزو ارقمیری

Language_Testing_Then_and

Summary

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی