کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
درس معماری همساز با اقلیم
کد درس ۲۳۴۰۴۱۰
گروه ۱
درس معماری و اقلیم
کد درس ۲۳۴۰۴۳۱
گروه ۱
استاد آیدا زارع مهذبیه

memari-va-eghlim1    و  memari-va-eghlim2

 

درس برنامه دهی و روش های طراحی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
کد درس ۲۳۴۰۴۳۲
گروه ۱
استاد علی ضیائی

Architectural Programing

 

 

درس نظریه روش های طراحی
کد درس ۲۳۴۰۴۰۴
گروه ۱
استاد علی ضیائی

Architectural Programing

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی