کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

درس مطالعات زبانی در متن ادبی

کد درس۱۱۲۱۳۳۲
رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
استاد مهسا مومن نسب

motaleat-zabani1

 

درس متون نثر یک.کشف المحجوب و رساله قشیریه
کد درس:۱۱۲۱۳۳۳
رشته:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
استاد:فاطمه معزی

file1  و  file2  و file3

 

 

درس سیر نظم و نثر در ادب فارسی
کد درس:۱۱۲۱۴۴۲
رشته:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
استاد: ساناز رجبیان

file1-seyreNasr   و  file2-seyreNasr

 

 

درس ساخت دستوری زبان فارسی
کد درس ۱۱۲۱۳۲۷
رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
استاد اسدالله جعفری

SakhteDastori

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی