کارشناسی ارشد حسابداری

درس تئوری حسابداری ۱
کد درس:۱۴۶۶۷۰۳
رشته کارشناسی ارشد حسابداری
استاد مهدی صابری
کتاب نظریه های حسابداری دکتر ثقفی

 

درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری
کد درس ۱۴۶۶۷۱۵
رشته کارشناسی ارشد حسابداری
استاد علیرضا شهابی

SystemhayeEtelaati

 

درس تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
کد درس ۱۴۶۶۷۱۰
رشته کارشناسی ارشد حسابداری
استاد شعله منصوری

tasmimgiri

 

درس روش تحقیق پیشرفته
کد درس ۱۴۶۶۷۱۲
رشته کارشناسی ارشد حسابداری
استاد شعله منصوری

RaveshTahghigh

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی