کاردانی پیوسته معماری

درس تنظیم شرایط محیطی
کاردانی پیوسته معماری(نقشه کشی معماری)
کد ۳۲۵۲۰۱۲
گروه ۱
استاد الناز امینی

۰۹ Eghlim Boomi      و    ۱۲ Tarahi Eghlimi

 

درس ایستایی ۱
کاردانی پیوسته معماری (نقشه کشی معماری)
کد درس ۳۲۵۲۰۱۵
گروه ۱
استاد سلما انصاری

null-1   و  null-2

 

درس ایستایی ۲
کاردانی پیوسته معماری (نقشه کشی معماری)
کد درس ۳۲۵۲۰۱۶
گروه ۱
استاد سلما انصاری

estayi2-ansari1   و  estayi2-ansari2

 

درس درک و بیان ۲
کاردانی پیوسته معماری (نقشه کشی معماری)
کد درس ۳۲۵۲۰۱۰
گروه ۱
استاد صدیقه عرفان منش

bayan-memari2

 

درس کارآفرینی
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
کد درس ۳۲۵۲۰۳۵
گروه ۱
استاد محمدحسین زیرک جاه

karafarini

 

درس هندسه ترسیمی
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
کد درس ۳۲۵۲۰۰۸  گروه ۱
استاد سمیرا حسنلی

hendese1

hendese2

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی