کاردانی پیوسته عمران

درس تعمیر و نگهداری
کاردانی پیوسته عمران (ساختمان)
کد درس ۷۳۷۷۰۱۷ گروه ۱
استاد نجمه حساس
منابع درسی:
۱- پایدار سازی سازه های آجری
نوشته جوزپه چینی
۲- فن شناسی معماری ایران
نوشته دکتر گلابچب

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی