کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

درس مباني سازمان و مديريت
کد درس ۵۳۱۳۰۹.۱۷۱۸۵۱۴
 و همچنين سرپرستي سازمان:
کد درس ۷۵۷۸۰۱۳
مديريت عمومي، تاليف: دكتر علي علاقه بند
فصل اول: سازمان و مديريت
فصل دوم: تصميم گيري
فصل سوم: هدف گذاري و برنامه ريزي
استاد اناهیت اوجی

 

درس روش های آماری
کد درس ۷۵۷۸۰۰۳
رشته کاردانی پیوسته حسابداری
استاد:سارا گرمسیری
توضیحات : لطفا دانشجویان از صفحه ۱تا ۵ و از صفحه ۹ تا ۲۸ و از صفحه ۳۲تا ۵۹ را بخوانند

amar-hesabdari

 

درس حسابداری مالیاتی
کد درس ۷۵۷۸۰۱۶٫
رشته کاردانی پیوسته حسابداری
استاد مهدی صابری
کتاب جمشید اسکندری فصول ۱ تا ۵

 

کار آموزی ۲
کد درس ۷۵۷۸۰۲۴
رشته کاردانی پیوسته حسابداری
استاد حسین شناوری

توضیحات : دانشجویان عزیز فایلهایی جهت کار در منزل آماده گردیده است . به دلیل تنوع فایلها از طریق ایمیل  hoseinshenavari@yahoo.com  با استاد مکاتبه نمایید تا برای شما ارسال نمایند.

سوالات شما را از طریق ایمیل پاسخگو میباشند.

 

درس کلیات حقوق
کد درس ۷۵۷۸۰۰۳
رشته کاردانی پیوسته حسابداری
استاد سعادت سلاجقه

Hoghogh

مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی