چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱

 

karshenasi-napeyvaste-hesabdari az 14001 ta 14012

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی