پست الکترونیکی(ایمیل) آموزش جهت ارسال پایان نامه (طرح نهایی) …

پست الکترونیکی(ایمیل) آموزش جهت ارسال پایان نامه (طرح نهایی) …

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند پست الکترونیکی(ایمیل) آموزش جهت ارسال پایان نامه (طرح نهایی) آدرس زیر می باشد:

hafezexpert@hafez.ac.ir

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی