پرداخت شهریه

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کسانی که تا کنون موفق به پرداخت نشده اند ،جهت پرداخت شهریه صرفا حضورا به امور مالی موسسه مراجعه نمایند.

هرگونه پرداخت از طریق سایت یا بانک قابل قبول نمی باشد.

با تشکر امور مالی

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی