پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد ترم بهمن ۹۸-۹۷

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد ترم بهمن ۹۸-۹۷

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد ترم بهمن۹۸-۹۷ صرفا اینترنتی می باشد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی