همایش ملی «ادبیات معاصر ایران» با تأکید بر دهه‌های ۹۰ـ۱۳۶۰

 

پژوهشگران گرامی

مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز در ادامه روند فعالیت‌های فرهنگی، علمی و ادبی خویش بر آن است تا در بهمن ماه ۱۳۹۷ همایش ملی «ادبیات معاصر ایران» با تأکید بر دهه‌های ۹۰ـ۱۳۶۰ با دو محور اصلی: الف. جریان‌شناسی شعر معاصر. ب. روایت‌شناسی داستان معاصر با زیرموضوع‌هایی در هر یک را در شیراز و با همکاری برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی برگزار نماید که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) و سیویلیکا (CIVILIVA) نیز به ثبت خواهد رسید.

محورهای همایش:

الف. جریان شناسی شعر معاصر

ساختار شناسی و تحلیل محتوایی شعر دهه ۶۰ – ۹۰

بررسی شعر زنان دهه ۶۰ – ۹۰

آسیب شناسی شعر معاصر

تحلیل گفتمان شعر معاصر

روایت شناسی شعر معاصر

زیباشناختی شعر معاصر

زبان‌شناختی شعر معاصر

بلاغت و تصویر در شعر معاصر

شعر  معاصر و فرهنگ مردم

تحلیل و بررسی شعر معاصر با رویکرد نقد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حماسی و اساطیری، مذهبی

شعر معاصر فارس ؛ شاعران فارس

ب. روایت شناسی داستان معاصر

ساختار شناسی و تحلیل محتوایی داستان دهه ۹۰-۶۰

بررسی داستان زنان دهه ۶۰ – ۹۰

آسیب شناسی داستان معاصر

تحلیل گفتمان داستان معاصر

روایت شناسی داستان معاصر

زیباشناختی داستان معاصر

زبان‌شناختی داستان معاصر

بررسی ژانرهای  داستان معاصر؛ روستایی، شهری، اقلیمی و ….

داستان معاصر و فرهنگ مردم

تحلیل و بررسی داستان معاصر با رویکرد نقد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حماسی و اساطیری، مذهبی

داستان معاصر فارس ؛ داستان‌نویسان فارس

 

ساختار شناسی و تحلیل محتوایی ادبیات پایداری

ساختار شناسی و تحلیل محتوایی ادبیات کودک و نوجوان

صفحه ما در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

http://conf.isc.gov.ir/cil97

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی