نتیجه بررسی پروپوزال کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری … مهر ۱۴۰۰

نتیجه بررسی پروپوزال کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری … مهر ۱۴۰۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱-barrasi proposal mehr 1400

خواهشمند است دانشجویانی که پروپوزال آنها مورد تایید قرار گرفته جهت اخذ درس تا پایان مهر ۱۴۰۰ اقدام نمایند.

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی