نتیجه بررسی پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر  … آذر ۱۴۰۰

نتیجه بررسی پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر  … آذر ۱۴۰۰

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

proposal arshad memari vamanzar 14009

خواهشمند است دانشجویانی که پروپوزال آنها مورد تایید قرار گرفته جهت اخذ درس تا ۲۰ دی ۱۴۰۰ اقدام نمایند.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی