نتایج بررسی جلسه دوم پروپوزال گروه معماری داخلی  … ترم بهمن ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نتایج بررسی جلسه دوم پروپوزال گروه معماری داخلی  … ترم بهمن ۱۴۰۳-۱۴۰۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان رشته معماری داخلی می رساند نتایج بررسی جلسه دوم پروپوزال ها در ترم بهمن ۱۴۰۲ به شرح لیست زیر می باشد :

jalase dovom proposal memari dakheli terme bahman (17 esfand)

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی