مواردی که می بایست در نگارش و ارائه پایان نامه (رشته های معماری و معماری داخلی) رعایت گردد …

مطالب مرتبط

 • برخی موارد که میبایست در نگارش و ارائه رساله رعایت گردد

 

      دانشجویان میبایست طبق شیوه نامه و با نظارت استاد راهنما، رساله خود را تکمیل و ارائه دهند. در صورت مشاهده هرگونه ایراد کسر نمره لحاظ خواهد گردید.

جهت تسهیل، برخی موارد در زیر ذکر شده است.

 • فرمت جلد و صفحه اول مطابق شیوه نامه
 • فهرست عنوان مطالب- فهرست تصاویر و فهرست جدول ها با شماره گذاری
 • معین کردن مقطع و گرایش تحصیلی روی جلد
 • دانشجویان کارشناسی پیوسته : مقطع – مهندسی معماری
 • دانشجویان کارشناسی ناپیوسته :   مقطع – کارشناسی ناپیوسته
 • دانشجویان معماری داخلی :  مقطع – معماری داخلی
 • استفاده از فونت و اندازه تعیین شده آن در شیوه نامه
 • کلیه اعداد فارسی باشد.
 • محل قرارگیری چکیده مطالب میبایست قبل از فهرست باشد.(بدون شماره گذاری)
 • صفحات فهرست شماره گذاری نشود.(مطابق شیوه نامه با حروف ابجد مشخص گردد)
 • شماره گذاری مطالب در صفحه فهرست و تیترها از راست به چپ باشد.

به عنوان مثال شماره گذاری در فصل دوم :  ۲-۳-۱-………….

 • صفحه عنوان در ابتدای هر فصل شماره گذاری نشود.(ولی در شمارش صفحات لحاظ گردد.)
 • عنوان هر فصل (در صفحه عنوان ابتدای هر فصل) در پایین صفحه و سمت چپ باشد.
 • در عنوان بندی فصل اول و دوم، عنوان پروژه ذکر گردد.(بجای کلمه موضوع)

بطور مثال اگر عنوان پروژه  بیمارستان قلب  باشد در عنوان فصل اول بجای شناخت موضوع میبایست شناخت بیمارستان  نوشته شود.

 • شروع هر فصل با فاصله ۷ سانتی متر از بالای صفحه
 • ابتدای هر پاراگراف به اندازه یک tab  نسبت به بقیه خطوط داخلتر باشد.
 • کلیه عکسها، جدولها و نمودارها شماره و عنوان داشته باشند.(طبق شماره ها در فهرست تصاویر و جداول آورده شوند)
 • نحوه نگارش و ترتیب منابع و مآخذ بر اساس شیوه نامه باشد.
 • تصاویر و نقشه ها واضح باشند.

                                                                                                          بخش معماری

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی