مشکل نظام وظیفه…

مشکل نظام وظیفه

به اطلاع دانشجویانی (پسر) که نام آنها در لیست زیر می باشد می رساند جهت اخذ معافیت تحصیلی و یا تمدید آن از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ لغایت پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ جهت اخذ مجوز به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

 

شماره_دانشجويي

نام_و_نام_خانوادگي

۹۶۲۸۸۹۰۵۴

طارمي-محمدحسين
۹۸۳۴۶۱۰۱۶ حياتي-ناصر
۹۷۴۶۲۱۰۳۲ صفري-عليرضا
۹۸۲۵۸۵۰۰۲۱ خسروي-پيمان
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۹ منوچهري-حسين
۹۷۴۰۳۵۰۰۴ قادري پور-عليرضا
۹۸۱۶۶۵۳۰۵۴ صالحي چاه انجيري-محمد
۹۷۲۹۰۲۰۰۴ ارشدي-فرجام
۹۶۱۷۸۴۰۰۲۷ امامي-سيدعليرضا
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۹ حاجي زماني-حسين
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۰ زارع-رضا
۹۶۲۵۹۹۱۰۴۱ آثاري نسب-عليرضا
۹۸۲۵۸۵۰۰۰۸ عصاريان-رضا
۹۸۲۵۹۱۶۰۰۸ ارجمند اينالو-محمدنبي
۹۸۲۵۹۱۶۰۰۱ خشنودي-امير
۹۸۴۷۰۹۰۱۸ رضائي-محمدجواد
۹۸۴۷۰۹۰۱۶ شجاعي-سيدحامد
۹۸۴۳۱۸۰۱۰ آقائي بهجاني-عليرضا
۴۰۰۵۵۰۱۰۴۵ زارعي دودجي-مهدي
۹۷۲۹۰۲۰۳۰ نجف زاده-محمدصادق
۹۸۱۶۶۵۵۰۲۳ رضائي-علي
۹۸۳۴۶۱۰۲۶ سقايت-سيدعليرضا
۴۰۰۱۵۱۳۲۰۱۸ جهانگرد-ارسلان
۴۰۰۱۵۱۳۶۰۴۷ فرماني-احمدرضا
۴۰۰۲۵۴۶۹۰۵۸ نيكنام-كيارش
۴۰۰۴۴۷۰۰۰۵ كياني زاده-سينا
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۵ شرمرو-اميرحسين
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۳ زارعي-نيما
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی