مشکل نظام وظیفه…

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

مشکل نظام وظیفه…

 

به اطلاع دانشجویان (پسر) که نام آنها در لیست زیر می باشد می رساند جهت اخذ معافیت تحصیلی و یا تمدید آن از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ لغایت پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۹جهت اخذ مجوز به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

لازم بذکر است افرادی که دارای کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت می باشند،کپی کارت را به دبیرخانه موسسه تحویل نمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

شماره دانشجویی نام خانوادگی-نام رشته
۹۶۳۵۱۱۰۳۲ دهقان-ميلاد مهندسي اجرايي عمران (كارشناسي ناپيوسته)
۹۶۴۵۰۰۰۳۶ احمدلو-امين مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۲۹۰۲۰۰۴ ارشدي-فرجام معماري(كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۲۹۰۲۰۳۳ شفيعي-مجتبي معماري(كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۲۹۰۲۰۴۴ وطن-آرش معماري(كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۳۹۲۱۰۰۹ اژدري-محمدعلي آموزش زبان انگليسي (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۳۹۴۶۰۲۵ چهارده چريكي-سياوش مترجمي زبان (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۳۹۴۶۰۲۸ رستم پور-پويا مترجمي زبان (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۳۹۴۶۰۲۹ رضائي-علي مترجمي زبان (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۰۳۵۰۰۹ كريمي نيا-اميد كارداني پيوسته ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان)
۹۷۴۰۳۵۰۱۰ جعفري-آرمان كارداني پيوسته ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان)
۹۷۴۰۳۵۰۱۱ خوشرنگ-امير كارداني پيوسته ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان)
۹۷۴۳۱۳۰۲۶ چناري-حميد حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۳۱۳۰۲۸ درائي-اميرحسين حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۳۱۳۰۳۰ محمدي غياث آبادي-محمدابراهيم حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۴۹۰۰۱۳ غلام پور-مرتضي مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۴۹۰۰۳۶ هاشمي نژاد-سيدميلاد مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۴۹۰۰۴۶ يعقوبي-رضا مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۴۹۰۰۴۷ بخت يار فتح آباد-محمدعلي مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۴۹۰۰۵۲ پوركياني-محمد مديريت بازرگاني (كارشناسي ناپيوسته)
۹۷۴۶۲۱۰۲۸ بهمني-شايان نقشه كشي معماري (كارداني پيوسته)
۹۷۴۶۲۱۰۳۲ صفري-عليرضا نقشه كشي معماري (كارداني پيوسته)
۹۷۴۶۲۱۰۳۳ اوليايي-حامد نقشه كشي معماري (كارداني پيوسته)
۹۷۴۶۲۱۰۳۶ صلاحي عليائي-عليرضا نقشه كشي معماري (كارداني پيوسته)
۹۷۴۶۲۱۰۳۷ بافتوت-محمدرضا نقشه كشي معماري (كارداني پيوسته)
۹۷۴۹۹۶۰۰۴ ضرغامي-فريد نقشه برداري (كارداني پيوسته)
۹۷۵۵۹۵۰۱۰ غرقي-محمدجواد كارداني پيوسته حسابداري بازرگاني(حسابداري)
۹۷۵۵۹۵۰۱۲ بهرامي طاقانكي-احسان كارداني پيوسته حسابداري بازرگاني(حسابداري)
۹۵۱۱۲۹۱۰۱۸ موصلي-اسماعيل نقشه برداري (كارداني پيوسته)
۹۵۲۱۰۴۵۰۳۳ پورجمشيديان-محمدعلي مديريت بازرگاني (كارشناسي پيوسته)
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۲ حسيني-امين زبان و ادبيات فارسي (كارشناسي پيوسته)
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۳ منصوريان-سيد آرمين مهندسي معماري (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۷۱۸۶۸۹۰۲۷ ابطحي-سيدمحمدحسن علوم ورزشي (کارشناسي پيوسته)
۹۷۱۸۶۸۹۰۲۹ ياشارفر-ياور علوم ورزشي (کارشناسي پيوسته)
۹۷۱۸۶۸۹۰۳۰ سخندان-مهدي علوم ورزشي (کارشناسي پيوسته)
۹۷۲۵۰۹۵۰۲۲ محسني-رامين مهندسي معماري (كارشناسي ارشد ناپيوسته)
۹۷۳۰۵۵۵۰۳۵ شكوهي-پويا مترجمي زبان ( کارداني ناپيوسته)
۹۷۳۱۱۳۰۰۴۱ فرخ منش-ساليان معماري داخلي (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۱۱۳۰۰۴۹ عنبريان-رضا معماري داخلي (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۱۱۳۰۰۵۲ قرائي-سينا معماري داخلي (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۱۱۳۰۰۵۵ محمدپور-همايون معماري داخلي (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۵ مودي-سينا مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۱۱۳۱۰۴۵ پارسائي-محسن مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۱۱۳۱۰۵۰ شهسوار-محمدهادي مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۱۱۳۱۰۵۱ زالپور-اميرحسين مهندسي معماري (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۲۷۱۴۰۱۴ زحمت كش-محمدرضا حسابداري (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۲۷۱۴۰۲۸ محمدي-علي حسابداري (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۲۷۱۴۰۳۶ اسعديان-سعيد حسابداري (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۲۷۱۵۰۴۰ برزگر-محمد مديريت بازرگاني (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۲۷۱۵۰۴۳ كارگر خرم آبادي-فرشيد مديريت بازرگاني (كارشناسي پيوسته)
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۲ لايقي-رضا حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۷۳۲۷۱۶۰۴۳ بهادري-سعيد حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۷۳۲۷۱۶۰۴۶ اسكندري-محمد حسابداري (کارداني ناپيوسته)
۹۲۱۷۱۸۴۸۹ هوشمند-وحید مهندسی معماری(کارشناسی پیوسته)
۹۴۲۶۷۶۱۱۵ معماریان-محمدحسین معماری(کارشناسی ناپیوسته)
۹۵۴۰۰۹۰۰۱ کاظمی-رضا كارداني پيوسته ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان)
۹۵۴۰۰۹۰۰۵ قاصدنژاد-یاسین كارداني پيوسته ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان)
۹۵۴۵۷۵۰۱۰ بنایی کار-محمدعلی نقشه كشي معماري (كارداني پيوسته)
۹۴۴۰۳۲۰۱۳ ده بزرگی-محمدرضا كارداني پيوسته ساختمان(كارهاي عمومي ساختمان)
۹۶۴۷۳۲۰۸۹ عابدي-عرفان نقشه كشي معماري (كارداني پيوسته)
۹۶۴۷۳۲۱۰۸ عباسپور-محمد نقشه كشي معماري (كارداني پيوسته)

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی