مشکل نظام وظیفه (تمدید یا اخذ معافیت تحصیلی)… ورودی های قبل از ۱۴۰۲

مشکل نظام وظیفه (تمدید یا اخذ معافیت تحصیلی)… ورودی های قبل از ۱۴۰۲

 

به اطلاع دانشجویانی (پسر) که نام آنها در لیست زیر می باشد، می رساند جهت اخذ یا تمدید معافیت تحصیلی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ لغایت پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ جهت اخذ مجوز به سایت زیر مراجعه نمایند.

 

www.epolice.ir 

 

در صورت عدم مراجعه، دانشجو از حضور در جلسه امتحان محروم می گردد.

 

در صورت عدم تمدید معافیت تحصیلی (تا ۲ ماه)، هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۴۰۰۵۵۰۱۰۴۵ زارعي دودجي-مهدي ۹۸۱۶۶۵۰۰۲۰ كاظمي-مهرشاد
۴۰۰۱۵۱۳۱۰۲۹ فلسفي زاده حقيقي-سيدعلي رضا ۹۸۵۶۱۴۰۳۳ هاشمي نژاد-سيدميلاد
۹۹۱۵۲۳۰۰۱۴ موسوي-سيدمهدي ۹۸۴۰۱۶۰۰۸ عليرضائي-محمدمحسن
۹۹۴۵۲۴۰۰۶ فتوتي-محمدرضا ۹۸۴۷۰۹۰۲۱ بردو-سامان
۹۹۱۵۲۳۲۰۰۹ تشكري جهرمي-محمدرضا ۹۸۴۷۰۹۰۱۸ رضائي-محمدجواد
۹۹۲۶۶۰۲۰۱۵ قنبري-دانيال ۹۸۴۷۰۹۰۱۶ شجاعي-سيدحامد
۹۹۵۵۱۸۰۰۲ احمدي دوقزلو-محمدرضا ۹۸۳۴۶۱۰۴۹ ابن تقي-محمدامين
۹۹۵۵۱۸۰۱۳ فلاحي-عليرضا ۹۸۳۴۶۱۰۲۹ ثابت شوريجه-محمدرضا
۹۹۲۵۸۹۵۰۱۹ دانيالي-محمد ۹۸۳۴۶۱۰۳۲ رضوي-سيدمحمدامين
۹۹۲۵۸۹۵۰۴۶ مهرابي-محمدرضا ۹۸۴۳۷۲۰۰۱ حق جو-محمد
۹۹۲۵۹۶۵۰۰۸ مجلسي-محمد ۹۸۳۴۶۱۰۵۰ نعمت اللهي-امير
۹۹۲۵۹۶۵۰۲۶ مسرورخيرابادي-محمد ۹۸۴۳۱۸۰۱۰ آقائي بهجاني-عليرضا
۹۸۱۶۶۵۳۰۴۵ باقري-عليرضا ۹۸۴۳۱۸۰۱۱ زاهد-محمد
۹۸۳۸۳۱۹۰۲۵ رضائي-محمدجواد ۹۸۴۳۱۸۰۱۲ شفابخش نظام-علي
۹۸۳۸۳۱۹۰۲۴ شريف-رضا ۹۸۴۳۱۸۰۰۸ وزيري-محمدرضا
۹۸۱۶۶۵۴۰۲۹ سعيدي نژاد-ابوالفضل ۹۸۱۶۶۵۱۰۲۳ ابطحي-سيد محمد حسن
۹۹۲۵۸۹۵۰۲۴ رضايي-محمدامين ۹۸۱۶۶۵۳۰۵۴ صالحي چاه انجيري-محمد
۹۸۲۵۹۱۶۰۰۱ خشنودي-امير ۹۸۱۶۶۵۵۰۲۲ آتشين پنجه-علي
۹۸۲۵۹۱۶۰۱۸ عرفان منش-هاشم ۹۸۱۶۶۵۵۰۲۳ رضائي-علي
۹۸۲۵۸۵۰۰۲۲ توانا-محمدرضا ۹۸۱۴۵۸۹۰۱۶ گرگيني-احسان
۹۸۱۶۶۴۸۰۲۹ دريايي-ياشار ۹۸۱۶۶۵۰۰۱۵ سوندرومي-سيروس
۹۸۱۶۶۴۸۰۴۱ اديبيان-محمد ۹۸۱۶۶۵۲۰۲۳ افتخاري-عباس
۹۸۱۶۶۴۸۰۳۸ نظري-رضا ۹۸۵۶۱۴۰۲۲ اميدوار-ايمان
۹۸۳۴۶۱۰۱۷ حسيني فيشوري-مهرداد ۹۸۵۶۱۴۰۱۷ خليلي-حميدرضا
۹۸۳۴۶۱۰۲۶ سقايت-سيدعليرضا ۹۸۳۴۶۱۰۱۶ حياتي-ناصر
۹۸۲۵۹۱۶۰۰۸ ارجمند اينالو-محمدنبي ۹۸۴۳۱۸۰۰۳ جوانمردي-عليرضا
۹۷۱۸۶۸۹۰۳۰ سخندان-مهدي ۹۷۳۲۷۱۴۰۰۵ اميري ابوالوردي-سينا
۹۷۳۲۷۱۶۰۱۲ لايقي-رضا ۹۷۱۸۶۸۹۰۲۹ ياشارفر-ياور
۹۷۳۲۷۱۶۰۲۲ مولايي نيا-علي ۹۷۳۹۴۶۰۱۸ كريمي-محمد
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۱ حسيني كوهنجاني-سيدعلي ۹۷۴۴۹۰۰۵۲ پوركياني-محمد
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۰ رضائي-احسان ۹۷۴۴۹۰۰۲۸ حيدري-حميدرضا
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۲ عباسي-رضا ۹۷۴۴۹۰۰۴۸ سپهرآراء-آرش
۹۷۳۲۷۱۴۰۰۳ اكبرزاده-محمدمهدي ۹۷۴۴۹۰۰۴۴ شهركي-حسن
۹۷۳۲۷۱۴۰۳۳ سهرابي-مهدي ۹۷۴۴۹۰۰۳۶ هاشمي نژاد-سيدميلاد
۹۷۳۰۵۵۴۰۱۷ رنجبرها-سيف الله ۹۷۴۴۹۰۰۴۶ يعقوبي-رضا
۹۷۳۰۵۵۴۰۰۳ صافي-محسن ۹۷۴۰۳۵۰۱۰ جعفري-آرمان
۹۷۳۲۷۱۵۰۱۱ دادوند-رسول ۹۷۴۰۳۵۰۱۱ خوشرنگ-امير
۹۷۳۲۷۱۵۰۳۲ دالوند-فربد ۹۷۴۶۲۱۰۲۸ بهمني-شايان
۹۷۳۲۷۱۵۰۴۵ قاسمي-اميرمحمد ۹۷۴۶۲۱۰۳۲ صفري-عليرضا
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۰ مومني-محمدحسن ۹۷۴۶۲۱۰۳۶ صلاحي عليائي-عليرضا
۹۷۳۲۷۱۵۰۲۱ نصيري-سجاد ۹۷۳۱۱۳۰۰۵۲ قرائي-سينا
۹۷۳۹۴۶۰۱۶ جوانمردي-كاميار ۹۷۳۱۱۳۰۰۵۵ محمودپور-همايون
۹۷۴۴۹۰۰۲۳ اتحادپاك-عباس ۹۷۲۹۰۲۰۴۴ وطن-آرش
۹۷۴۴۹۰۰۲۷ علي پور-عليرضا ۹۷۱۸۶۸۹۰۰۸ طباطبائي-سيدعلي
۹۷۴۰۳۵۰۰۷ اسدپور-اكبر ۹۷۴۰۳۵۰۰۶ درشولي شيرازي-عليرضا
۹۷۴۶۲۱۰۰۷ فتوحي قشقايي-اميرحسين ۹۷۴۰۳۵۰۰۴ قادري پور-عليرضا
۹۷۴۶۲۱۰۰۳ ميري-محمدامين ۹۷۴۶۲۱۰۱۶ اسفندياري-حسين
۹۷۲۵۰۹۵۰۱۷ ناصري-علي ۹۷۴۶۲۱۰۰۹ بهاران-امير
۹۷۳۱۱۳۰۰۰۹ رئوفي نژاد-دانيال ۹۷۴۶۲۱۰۰۶ ترابي-ميلاد
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۵ مودي-سينا ۹۷۴۶۲۱۰۱۳ روزيطلب-متين
۹۷۳۱۱۳۱۰۲۹ نيك نام-پويا ۹۷۳۱۱۳۱۰۴۵ پارسائي-محسن
۹۷۲۹۰۲۰۰۴ ارشدي-فرجام ۹۷۳۱۱۳۱۰۰۶ ذنوبي-ايمان
۹۷۲۹۰۲۰۳۳ شفيعي-مجتبي ۹۷۳۱۱۳۱۰۳۶ شمسي-علي
۹۷۲۹۰۲۰۳۹ صادقي-ميلاد ۹۷۳۱۱۳۱۰۲۴ كامكاريان-بابك
۹۷۲۹۰۲۰۳۰ نجف زاده-محمدصادق ۹۷۳۱۱۳۱۰۴۴ مرحمتي-محسن
۹۶۲۵۹۹۳۰۰۸ شيخي-يوسف ۹۷۳۵۲۱۰۰۳ مهدوي-ارمين
۹۶۲۲۴۸۶۰۰۵ يوسفي-پرويز ۹۶۵۷۲۸۰۲۶ كاوسي-محمد
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۶ فاخري راد-حامد ۹۶۲۵۹۹۲۰۳۸ همتي-اكبر
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۲ حسيني-امين ۹۶۴۱۴۳۰۰۶ روز رخ-رضا
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۹ زارع-عليرضا ۹۶۴۷۳۲۱۰۶ صديق-سيدمهدي
۹۶۴۳۲۳۰۴۴ شفيعي علويجه-پوريا ۹۶۴۷۳۲۱۰۸ عباسپور-محمد
۹۶۴۵۰۰۰۲۱ قرباني كشلولي-شايان ۹۶۴۷۳۲۰۸۴ عسكري-ميلاد
۹۶۴۱۴۳۰۰۷ آذري-جواد ۹۶۴۷۳۲۱۰۵ كرمي-ارسلان
۹۶۴۱۴۳۰۰۱ زارع-عليرضا ۹۶۲۵۰۷۰۰۵۷ تشكر-شايان
۹۶۴۷۳۲۰۱۰ حاجتي-محمدرضا ۹۶۲۵۰۷۰۰۶۰ ريسماني سيلابي-محمد
۹۶۴۷۳۲۰۷۳ علم پيشگان-علي ۹۶۲۵۰۷۰۰۶۳ منصوريان-سيد آرمين
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۸ زارع-جواد ۹۶۲۸۸۹۱۲۶ محمودي-محمد
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۷ شادماني-احمدرضا ۹۶۳۵۱۱۰۲۰ سليماني-ميلاد
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۰ عباسي-حسام ۹۶۳۵۱۱۰۱۷ صفاري-محمدسعيد
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۳ فرشچيان-يونس ۹۶۳۵۱۱۰۳۰ طالب زاده ابنوي-ميثم
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۶ نظامي-آرش ۹۶۳۵۱۱۰۳۳ محمودي-محمدمهدي
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۷ اميري-حسين ۹۶۲۸۸۹۰۰۱ پيشباز-وحيد
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۹ عباسي-ميلاد ۹۶۲۸۸۹۰۵۹ زارع-ارسلان
۹۶۲۵۱۱۸۰۱۵ قرباني-عرفان ۹۶۲۸۸۹۰۵۴ طارمي-محمدحسين
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۰ زارع-رضا ۹۶۲۸۸۹۰۴۷ كمالي سروستاني-ايمان
۹۶۱۷۸۴۰۰۲۷ امامي-سيدعليرضا ۹۶۲۸۸۹۰۲۱ گودرزي-عباس
۹۶۳۵۱۱۰۱۵ صادقي-امير ۹۶۳۵۱۱۰۰۵ دايي-امير
۹۶۳۵۱۱۰۱۱ نجفي-امين ۴۰۱۱۴۶۶۹۰۲۷ صراطي شاد-احمد
۴۰۱۱۴۶۶۹۰۴۵ نادري-محمدجواد ۴۰۱۱۵۳۹۴۰۵۶ استحمامي فرد-سپهر
۴۰۱۱۵۳۹۲۰۱۸ كشميري زاد-ابوالفضل ۴۰۱۳۳۶۴۰۲۲ كريمي شيري-علي
۴۰۱۱۵۳۸۷۰۰۱ خليلي-ماني ۴۰۱۱۵۳۹۲۰۳۰ خردمندي-معين
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۶۹ حسيني ساراني-سيدرضا ۴۰۱۵۲۶۳۰۴۰ دهقانيان-سيدمحمد
۴۰۱۱۵۳۸۵۰۵۱ فرهادي-احسان ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۵۲ باقري كمهري-اميرمحمد
۴۰۱۱۵۳۹۰۰۱۵ مقصوددشتكي-حميدرضا
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی