مشکل نظام وظیفه (اخذ یا تمدید معافیت تحصیلی) …

مشکل نظام وظیفه (اخذ یا تمدید معافیت تحصیلی)

 

به اطلاع دانشجویانی (پسر) که نام آنها در لیست زیر می باشد، می رساند جهت اخذ معافیت تحصیلی و یا تمدید آن از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ لغایت سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰) جهت اخذ مجوز به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

 

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۹ نوروزي-محمد
۹۶۲۵۹۹۳۰۰۸ شيخي-يوسف
۹۶۲۲۴۸۶۰۰۵ يوسفي-پرويز
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۶ فاخري راد-حامد
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۹ زارع-عليرضا
۹۶۴۱۴۳۰۰۷ آذري-جواد
۹۶۴۱۴۳۰۰۱ زارع-عليرضا
۹۶۴۷۳۲۰۱۰ حاجتي-محمدرضا
۹۶۴۷۳۲۰۷۳ علم پيشگان-علي
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۸ زارع-جواد
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۷ شادماني-احمدرضا
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۰ عباسي-حسام
۹۶۲۵۰۷۰۰۳۳ فرشچيان-يونس
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۷ اميري-حسين
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۹ حاجي زماني-حسين
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۰ زارع-رضا
۹۶۱۷۸۴۰۰۲۷ امامي-سيدعليرضا
۹۶۲۸۸۹۰۰۱ پيشباز-وحيد
۹۶۲۸۸۹۰۵۹ زارع-ارسلان
۹۶۲۸۸۹۰۵۴ طارمي-محمدحسين
۹۶۲۸۸۹۰۴۷ كمالي سروستاني-ايمان
۹۶۲۸۸۹۰۲۱ گودرزي-عباس
۹۶۳۵۱۱۰۰۵ دايي-امير
۹۶۵۷۲۸۰۲۶ كاوسي-محمد
۹۶۲۵۹۹۱۰۵۰ قائديان-احسان
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۸ همتي-اكبر
۹۶۴۱۴۳۰۰۶ روز رخ-رضا
۹۶۴۷۳۲۱۰۶ صديق-سيدمهدي
۹۶۴۷۳۲۱۰۸ عباسپور-محمد
۹۶۴۷۳۲۰۸۴ عسكري-ميلاد
۹۶۴۷۳۲۱۰۵ كرمي-ارسلان
۹۶۲۵۰۷۰۰۵۷ تشكر-شايان
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۰ ريسماني سيلابي-محمد
۹۶۲۵۰۷۰۰۶۳ منصوريان-سيد آرمين
۹۶۲۸۸۹۱۴۱ جعفري-سروش
۹۶۲۸۸۹۱۲۶ محمودي-محمد
۹۶۳۵۱۱۰۲۰ سليماني-ميلاد
۹۶۳۵۱۱۰۱۷ صفاري-محمدسعيد
۹۶۳۵۱۱۰۳۳ محمودي-محمدمهدي
۹۷۱۸۶۸۹۰۰۸ طباطبائي-سيدعلي
۹۷۳۲۷۱۶۰۲۲ مولايي نيا-علي
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۱ حسيني كوهنجاني-سيدعلي
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۰ رضائي-احسان
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۲ عباسي-رضا
۹۷۴۴۹۰۰۲۳ اتحادپاك-عباس
۹۷۴۴۹۰۰۲۷ علي پور-عليرضا
۹۷۴۰۳۵۰۰۷ اسدپور-اكبر
۹۷۴۰۳۵۰۰۶ درشولي شيرازي-عليرضا
۹۷۴۰۳۵۰۰۴ قادري پور-عليرضا
۹۷۴۶۲۱۰۱۶ اسفندياري-حسين
۹۷۴۶۲۱۰۰۹ بهاران-امير
۹۷۴۶۲۱۰۰۶ ترابي-ميلاد
۹۷۴۶۲۱۰۱۳ روزيطلب-متين
۹۷۴۶۲۱۰۰۷ فتوحي قشقايي-اميرحسين
۹۷۴۶۲۱۰۰۳ ميري-محمدامين
۹۷۲۵۰۹۵۰۱۷ ناصري-علي
۹۷۳۱۱۳۱۰۴۵ پارسائي-محسن
۹۷۳۱۱۳۱۰۱۵ مودي-سينا
۹۷۲۹۰۲۰۰۴ ارشدي-فرجام
۹۷۲۹۰۲۰۳۳ شفيعي-مجتبي
۹۷۲۹۰۲۰۳۹ صادقي-ميلاد
۹۷۲۹۰۲۰۳۰ نجف زاده-محمدصادق
۹۷۳۵۲۱۰۰۳ مهدوي-ارمين
۹۷۱۸۶۸۹۰۳۰ سخندان-مهدي
۹۷۱۸۶۸۹۰۲۹ ياشارفر-ياور
۹۷۴۴۹۰۰۵۲ پوركياني-محمد
۹۷۴۴۹۰۰۲۸ حيدري-حميدرضا
۹۷۴۴۹۰۰۴۸ سپهرآراء-آرش
۹۷۴۴۹۰۰۴۴ شهركي-حسن
۹۷۴۴۹۰۰۳۶ هاشمي نژاد-سيدميلاد
۹۷۴۴۹۰۰۴۶ يعقوبي-رضا
۹۷۴۰۳۵۰۱۰ جعفري-آرمان
۹۷۴۰۳۵۰۱۱ خوشرنگ-امير
۹۷۴۶۲۱۰۲۸ بهمني-شايان
۹۷۴۶۲۱۰۳۲ صفري-عليرضا
۹۷۴۶۲۱۰۳۶ صلاحي عليائي-عليرضا
۹۷۳۱۱۳۰۰۵۲ قرائي-سينا
۹۷۳۱۱۳۰۰۵۵ محمودپور-همايون
۹۷۲۹۰۲۰۴۴ وطن-آرش
۹۸۱۶۶۵۱۰۲۳ ابطحي-سيد محمد حسن
۹۸۱۶۶۵۳۰۵۴ صالحي چاه انجيري-محمد
۹۸۱۶۶۵۵۰۲۲ آتشين پنجه-علي
۹۸۱۴۵۸۹۰۱۶ گرگيني-احسان
۹۸۱۶۶۵۰۰۱۵ سوندرومي-سيروس
۹۸۱۶۶۵۲۰۲۳ افتخاري-عباس
۹۸۴۳۷۲۰۰۱ حق جو-محمد
۹۸۲۵۸۵۰۰۲۲ توانا-محمدرضا
۹۸۲۵۸۵۰۰۱۶ درخشان-سيدمهدي
۹۸۲۵۹۱۶۰۰۱ خشنودي-امير
۹۸۲۵۹۱۶۰۱۸ عرفان منش-هاشم
۹۸۲۵۹۱۶۰۰۴ لطفي-شهاب
۹۸۱۶۶۴۸۰۲۹ دريايي-ياشار
۹۸۱۶۶۴۸۰۴۱ اديبيان-محمد
۹۸۱۶۶۴۸۰۳۸ نظري-رضا
۹۸۳۴۶۱۰۱۷ حسيني فيشوري-مهرداد
۹۸۳۴۶۱۰۱۶ حياتي-ناصر
۹۸۳۴۶۱۰۲۶ سقايت-سيدعليرضا
۹۸۴۳۱۸۰۰۳ جوانمردي-عليرضا
۹۸۱۶۶۵۳۰۴۵ باقري-عليرضا
۹۸۳۸۳۱۹۰۲۵ رضائي-محمدجواد
۹۸۳۸۳۱۹۰۲۴ شريف-رضا
۹۸۱۶۶۵۴۰۲۹ سعيدي نژاد-ابوالفضل
۹۸۱۶۶۵۰۰۲۰ كاظمي-مهرشاد
۹۸۵۳۷۸۰۳۸ مهري احمدآبادي-مهدي
۹۸۵۶۱۴۰۳۳ هاشمي نژاد-سيدميلاد
۹۸۴۰۱۶۰۰۸ عليرضائي-محمدمحسن
۹۸۴۷۰۹۰۲۱ بردو-سامان
۹۸۴۷۰۹۰۱۸ رضائي-محمدجواد
۹۸۴۷۰۹۰۱۶ شجاعي-سيدحامد
۹۸۳۴۶۱۰۲۹ ثابت شوريجه-محمدرضا
۹۸۳۴۶۱۰۳۲ رضوي-سيدمحمدامين
۹۸۳۴۶۱۰۳۰ كاوياني-علي
۹۸۴۳۱۸۰۱۰ آقائي بهجاني-عليرضا
۹۸۴۳۱۸۰۱۱ زاهد-محمد
۹۸۴۳۱۸۰۱۲ شفابخش نظام-علي
۹۸۴۳۱۸۰۰۸ وزيري-محمدرضا
۹۹۵۳۶۵۰۰۲ عادل-آرين
۹۹۱۵۲۳۲۰۰۹ تشكري جهرمي-محمدرضا
۹۹۱۵۲۳۲۰۲۳ طاهري-سيدعليرضا
۹۹۵۵۱۸۰۰۲ احمدي دوقزلو-محمدرضا
۹۹۵۵۱۸۰۱۳ فلاحي-عليرضا
۹۹۲۵۸۹۵۰۲۴ رضايي-محمدامين
۹۹۱۵۲۳۰۰۱۴ موسوي-سيدمهدي
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی