مشکل نظام وظیفه (اخذ معافیت تحصیلی)… ورودی مهر و بهمن ۱۴۰۱

مشکل نظام وظیفه (اخذ معافیت تحصیلی)…ورودی مهر و بهمن ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویانی (پسر) که نام آنها در لیست زیر می باشد، می رساند جهت اخذ معافیت تحصیلی و یا تمدید آن از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰) جهت اخذ مجوز به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه، دانشجو از حضور در جلسه امتحان محروم می گردد.

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۴۰۱۱۳۲۸۲۰۰۹ بهشت ائين-دانيال
۴۰۱۱۳۲۸۲۰۲۱ رضوي نسب-ميلاد
۴۰۱۱۴۶۶۹۰۲۷ صراطي شاد-احمد
۴۰۱۱۴۶۶۹۰۳۵ عساكره-محمد
۴۰۱۱۴۶۶۹۰۴۵ نادري-محمدجواد
۴۰۱۱۴۶۶۹۰۴۷ نامجودوقزلو-مهدي
۴۰۱۱۴۶۶۹۰۵۱ هنرمنددارنجاني-احسان
۴۰۱۱۵۳۸۵۰۰۴ ايزدي-شايان
۴۰۱۱۵۳۸۵۰۳۹ مصيبي-محمدرضا
۴۰۱۱۵۳۸۶۰۶۸ فلسفي زاده حقيقي-سيدعليرضا
۴۰۱۱۵۳۸۷۰۰۱ خليلي-ماني
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۲۷ سرپوش-محمدحسين
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۶۵ جامع بزرگي-اهورا
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۶۷ بمئي رو-ميلاد
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۶۹ حسيني ساراني-سيدرضا
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۲۴ سليمي خياطي-ماهان
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۲۵ شمشيري نيا-محمدحسين
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۵۲ باقري كمهري-اميرمحمد
۴۰۱۱۵۳۹۲۰۱۱ زرين وند-ارشيا
۴۰۱۱۵۳۹۳۰۰۴ بهپوري-محمدمهدي
۴۰۱۱۵۳۹۴۰۰۴ اقاحسيني-حسين
۴۰۱۱۵۳۹۴۰۲۴ شيرواني-حميدرضا
۴۰۱۱۵۳۹۴۰۴۶ همايون پور-حامد
۴۰۱۱۵۳۹۵۰۱۲ قرباني-حميدرضا
۴۰۱۱۵۳۹۵۰۱۹ هادي خاني-سيدعلي اكبر
۴۰۱۱۵۳۹۵۰۲۰ كلاني-اسمعيل
۴۰۱۲۵۶۶۳۰۰۳ اميري-محمدرضا
۴۰۱۲۵۶۶۳۰۱۸ زارع-مهرداد
۴۰۱۲۵۶۶۳۰۲۹ كشاورز-حسين
۴۰۱۲۵۶۶۳۰۳۰ محمدي طيبي-داريوش
۴۰۱۲۵۶۶۳۰۳۲ مسرورغضنفرخاني-محمدعلي
۴۰۱۲۵۶۶۳۰۳۹ هرمزان منش-فرزان
۴۰۱۳۳۶۴۰۰۲ ايوبي كشكولي-نيما
۴۰۱۴۵۹۵۰۰۶ كارانديش-محمدحسين
۴۰۱۴۶۱۴۰۰۲ بهاري خوب-محمدهادي
۴۰۱۴۷۱۷۰۰۴ جهانگيري-علي
۴۰۱۵۴۹۳۰۰۴ كريمي-محمد
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۱۳ تقي زاده بيدك-نويد
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۵۶ جعفري-ابوالفضل
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۳۶ فصيحياني-اميرحسين
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۴۹ ياقوت-محمدامير
۴۰۱۱۵۳۹۳۰۲۳ داوري-سيدرضا
۴۰۱۱۵۳۹۵۰۲۵ خليلي-محمد
۴۰۱۱۵۳۹۵۰۲۱ شاهي-اميرحسين
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۷۰ كاظمي-امين رضا
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۷۴ هوشمندي-علي
۴۰۱۱۵۳۸۹۱۵۴ آبرون-عباس
۴۰۱۱۵۳۸۹۱۵۲ سليمي-اميرمحمد
۴۰۱۱۵۳۹۴۰۵۶ استحمامي فرد-سپهر
۴۰۱۱۵۳۹۰۰۱۵ مقصوددشتكي-حميدرضا
۴۰۱۱۵۳۹۲۰۳۰ خردمندي-معين
۴۰۱۱۵۳۹۲۰۳۳ صديقي-عبدالهادي
۴۰۱۵۲۶۳۰۴۰ دهقانيان-سيدمحمد
۴۰۱۴۶۱۴۰۰۷ قادري-علي
۴۰۱۵۴۹۳۰۱۱ جاويدي-مرتضي
۴۰۱۱۵۳۸۵۰۵۱ فرهادي-احسان
۴۰۱۱۵۳۸۵۰۵۳ مزارعي-رضا
۴۰۱۱۵۳۸۶۰۷۰ يگانگي فرد-نيما
۴۰۱۳۳۶۴۰۲۲ كريمي شيري-علي
۴۰۰۵۵۰۱۰۴۵ زارعي دودجي-مهدي
۴۰۰۴۴۷۰۰۰۵ كياني زاده-سينا
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی