مشکل نظام وظیفه (اخذ معافیت تحصیلی)… ورودی مهر و بهمن ۱۴۰۱

مشکل نظام وظیفه (اخذ معافیت تحصیلی)… ورودی مهر و بهمن ۱۴۰۱

 

به اطلاع دانشجویانی (پسر) که نام آنها در لیست زیر می باشد، می رساند جهت اخذ معافیت تحصیلی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ لغایت دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ (ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰) جهت اخذ مجوز به آموزش موسسه مراجعه نمایند.

 

در صورت عدم مراجعه، دانشجو از حضور در جلسه امتحان محروم می گردد.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۴۰۱۱۲۸۲۰۰۹ بهشت ائين-دانيال ۴۰۱۳۳۶۴۰۲۲ كريمي شيري-علي
۴۰۱۲۵۶۶۳۰۳۹ هرمزان منش-فرزان ۴۰۱۲۵۶۶۳۰۳۲ مسرورغضنفرخاني-محمدعلي
۴۰۱۱۴۶۶۹۰۲۷ صراطي شاد-احمد ۴۰۱۱۵۳۸۹۱۵۲ سليمي-اميرمحمد
۴۰۱۱۴۶۶۹۰۴۵ نادري-محمدجواد ۴۰۱۱۵۳۹۴۰۵۶ استحمامي فرد-سپهر
۴۰۱۱۵۳۹۲۰۱۸ كشميري زاد-ابوالفضل ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۵۶ جعفري-ابوالفضل
۴۰۱۱۵۳۸۷۰۰۱ خليلي-ماني ۴۰۱۱۵۳۹۲۰۳۰ خردمندي-معين
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۶۷ بمئي رو-ميلاد ۴۰۱۱۵۳۹۲۰۳۳ صديقي-عبدالهادي
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۶۹ حسيني ساراني-سيدرضا ۴۰۱۵۲۶۳۰۴۰ دهقانيان-سيدمحمد
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۲۴ سليمي خياطي-ماهان ۴۰۱۳۳۶۴۰۰۲ ايوبي كشكولي-نيما
۴۰۱۱۵۳۹۱۰۵۲ باقري كمهري-اميرمحمد ۴۰۱۱۵۳۹۴۰۲۴ شيرواني-حميدرضا
۴۰۱۱۵۳۹۵۰۱۲ قرباني-حميدرضا ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۳۶ فصيحياني-اميرحسين
۴۰۱۱۵۳۹۳۰۲۳ داوري-سيدرضا ۴۰۱۵۴۹۳۰۰۴ كريمي-محمد
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی