مراحل تصویب و ثبت پروپوزال طرح پایانی کارشناسی پیوسته معماری داخلی … مهر ۱۴۰۱

مراحل تصویب و ثبت پروپوزال طرح پایانی کارشناسی پیوسته معماری داخلی … مهر ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان معماری داخلی که قصد دارند درس طرح نهایی را در ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۲۱۴۰۱ اخذ نمایند، باید مواردزیر رو گام به گام انجام دهند:

۱-دریافت شیوه نامه طرح نهایی از سایت موسسه و مطالعه دقیق و کامل آن (راهنمای مسیر درس طرح نهایی تا زمان فارغ التحصیلیدانشجو شیوه نامه می باشد)

۲تحویل فرمهای درس طرح نهایی از سایت موسسه به صورت word و pdf

۳– انتخاب استاد راهنما طبق لیست ارائه شده در سایت و برقراری ارتباط با ایشان (مسوولیت انتخاب استاد راهنما و شیوه برقراریارتباط با دانشجو می باشد پس بایستی در این انتخاب دقت کافی به عمل آورند)

۴– تهیه پروپوزال درس طرح نهایی (فرم شماره یک

حتما دقت شود طبق شیوه نامه دانشجوی معماری داخلی باید بنایی را در قسمت انتخاب سایت معرفی نماید که دارای  سازه مشخص باشد و نقشه های کاملی برای این بهش ارائه نماید  

(دانشجوی معماری داخلی زمین صرف را نمی تواند انتخاب کند )

۵– دریافت امضای تاییدیه استاد راهنمای محترم روی فرم شماره یک (پروپوزال دانشجو)

۶– تحویل حضوری پروپوزال و نقشه های مرتبط به صورت پیوست در بازه زمانی اعلام شده به مسوول پایان نامه (خانم رحمانییاکارشناس بخش (خانم صفری)

۷– نتیجه بررسی پروپوزال ها توسط مسوول پایان نامه در سایت رسمی دانشگاه اعلام خواهد شد

۸– در صورت اعلام تاییدیه ی مسوول پایان نامه در سایت، مراجعه به سرکار خانم صفری کارشناس بخش برای ثبت درس طرح نهایی وواریز مالی.

۹– در صورت عدم تایید، موارد اصلاحیه بایستی اعمال شود و مجددا پروپوزال و ضمایم در بازه زمانی مشخص شده ارسال گردد تابالاخره تاییدیه توسط مسوول پایان نامه به دانشجو اعلام گردد.

اساتید راهنمای قابل انتخاب:

خانم دکتر قنبری

خانم دکتر حقایق

خانم دکتر رحمانی

آقای دکتر عطاران

آقای مهندس امیر مینا

آقای مهندس همایونی

آقای مهندس حمید نیک کار

آقای مهندس ذاکر حقیقی

ظرفیت هر استاد راهنما محدود است و به ایشان اطلاع رسانی شده است.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی