مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان ورودی جدید (کلیه مقاطع تحصیلی)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام در مقطع کاردانی پیوسته

به همراه داشتن اصل مدارک جهت ثبت‌نام الزامی می‌باشد.

(کپی مدارک می‌بایست ۲ سری ارایه گردد.)

 1. کپی شناسنامه (تمام صفحات)
 2. کپی کارت ملی (پشت و رو)
 3. ۶قطعه عکس ۴*۳ سالجاری پشت نویسی شده (برادران ۱۲قطعه عکس)
 4. اصل مدرک دیپلم متوسطه (یا گواهینامه موقت) + کپی
 5. اصل زیرنمرات دوره متوسطه + کپی
 6. وضعیت نظام وظیفه (برادران)
 7. رسید تأییدیه تحصیلی سه سال متوسطه
 8. فیش واریزی شهریه
 9. پرینت قبولی سازمان سنجش
 10. پرینت ثبت نام در سامانه سجاد (saorg.ir)

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته

به همراه داشتن اصل مدارک جهت ثبت‌نام الزامی می‌باشد.

(کپی مدارک می‌بایست ۲ سری ارایه گردد.)

 1. کپی شناسنامه (تمام صفحات)
 2. کپی کارت ملی (پشت و رو)
 3. ۶قطعه عکس ۴*۳ سالجاری پشت نویسی شده (برادران ۱۲قطعه عکس)
 4. اصل مدرک دیپلم متوسطه (یا گواهینامه موقت) + کپی
 5. اصل مدرک پیش‌دانشگاهی (یا گواهی موقت) + کپی
 6. اصل زیرنمرات دوره متوسطه + کپی
 7. اصل زیرنمرات پیش‌دانشگاهی + کپی
 8. وضعیت نظام وظیفه (برادران)
 9. رسید تأییدیه تحصیلی پیش‌دانشگاهی
 10. فیش واریزی شهریه
 11. پرینت قبولی سازمان سنجش
 12. پرینت ثبت نام در سامانه سجاد (saorg.ir)

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته

 به همراه داشتن اصل مدارک جهت ثبت‌نام الزامی می‌باشد.

(کپی مدارک می‌بایست ۲ سری ارایه گردد.)

 1. کپی شناسنامه (تمام صفحات)
 2. کپی کارت ملی (پشت و رو)
 3. ۶قطعه عکس ۴*۳ سالجاری پشت‌نویسی شده (برادران ۱۲قطعه عکس)
 4. اصل مدرک دوره کاردانی (یا گواهینامه موقت) + کپی
 5. اصل زیرنمرات دوره کاردانی + کپی
 6. وضعیت نظام وظیفه (برادران)
 7. فیش واریزی شهریه
 8. پرینت قبولی سازمان سنجش
 9. پرینت ثبت نام در سامانه سجاد (saorg.ir)

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

به همراه داشتن اصل مدارک جهت ثبت‌نام الزامی می‌باشد.

(کپی مدارک می‌بایست ۲ سری ارایه گردد.)

 1. کپی شناسنامه (تمام صفحات)
 2. کپی کارت ملی (پشت و رو)
 3. ۶قطعه عکس ۴*۳ سالجاری پشت‌نویسی شده (برادران ۱۲قطعه عکس)
 4. اصل مدرک دوره کارشناسی پیوسته (یا گواهینامه موقت) + کپی

* در صورتی‌که مقطع قبلی کارشناسی‌ناپیوسته می‌باشد به همراه داشتن اصل مدرک دوره کاردانی الزامی می‌باشد.

 1. اصل زیرنمرات دوره کارشناسی پیوسته + کپی

* در صورتی‌که مقطع قبلی کارشناسی‌ناپیوسته می‌باشد به همراه داشتن اصل ریزنمرات دوره کاردانی الزامی می‌باشد.

 1. وضعیت نظام وظیفه (برادران)
 2. فیش واریزی شهریه
 3. پرینت قبولی سازمان سنجش
 4. پرینت ثبت نام در سامانه سجاد (saorg.ir)
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی