مدارک لازم و زمان تحویل طرح نهایی رشته های مهندسی معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)… بهمن ۱۴۰۱

مدارک لازم و زمان تحویل طرح نهایی رشته های مهندسی معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) … بهمن ۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته و مهندسی معماری که قصد دارند پروژه طرح نهایی خود را در بهمن ماه ۱۴۰۱ ارائه نمایند، باید فرم آمادگی به تحویل خود را (فرم شماره سه با امضای استاد راهنمای محترم) حداکثر ساعت ۱۲ تا ۱۴ ظهر چهارشنبه ۲۸ دیماه
به آموزش موسسه تحویل دهند.

form 3
📚تاریخ تحویل پروژه طرح نهایی: تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱

موارد ضروری جهت دانشجویان عزیز:
📚 فرم شماره سه دانشجویان حتما و الزاما باید توسط استاد راهنمای محترم معماری امضا شده باشد.

📚 اساتید محترم معماری باید لیست دانشجویان مورد تایید خود را جداگانه برای مسئول پایان نامه ارسال فرمایند.

📚 فرم شماره پنج دانشجویان، ضرورتی به امضا اساتید محترم سازه و تاسیسات ندارد، بلکه اساتید محترم سازه و تاسیسات طی لیستهایی اسامی دانشجویان مورد تایید خود را برای مسوول پایان نامه ارسال خواهند کرد.

📚 اسناد و مدارک موردنیاز جهت تحویل پروژه طرح نهایی مورخ چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه به قرار زیر خواهد بود:

✅ رساله مطالعات پروژه طرح نهایی طبق شیوه نامه به صورت فایل word و pdf (هر دو الزامی ست)

✅آلبوم نقشه های دو بعدی معماری، سازه و تاسیسات پروژه طبق موارد ذکر شده در شیوه نامه به صورت فایل اتوکد ۲۰۰۷ و pdf (هر دو الزامی ست)

✅ پرسپکتیوهای داخلی و خارجی به صورت فایل jpg یا pdf

✅ ارائه ۲ پوستر شامل کلیه اطلاعات پروژه طرح نهایی به صورت فایل jpg یا pdf

✅ ماکت پروژه با توجه به دستورالعمل های شیوه نامه و نظر استاد راهنمای معماری (کیفیت ساخت ماکت و جزییات ارائه بسیار مهم است.)

قابل ذکر است که کلیه اسناد بندهای اول تا چهارم روی سی دی ارائه خواهد شد و بند پنجم یعنی ماکت به صورت فیزیکی ساخته می شود و به آموزش موسسه تحویل داده می شود.

❗پس در روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه، هر دانشجو یک سی دی و یک ماکت تحویل خواهد داد.

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی