لیست دروس حذف شده گروه مدیریت به دلیل به حدنصاب نرسیدن ظرفیت

لیست دروس حذف شده گروه مدیریت به دلیل به حدنصاب نرسیدن ظرفیت

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته مدیریت بازرگانی می رساند لیست دروس حذف شده به دلیل به حدنصاب نرسیدن ظرفیت به شرح زیر می باشد:

 

  • بازرگانی بین الملل (کد درس ۹۱۳۶۸۸۱۰ گروه ۱) … استاد الناز مهدی بیرقدار
  • مدیریت مالی ۱ از منظر اسلام (کد درس ۱۹۹۷۵۶۵ گروه ۱) … استاد اعظم اسکندری
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی