لیست دانشجویان علوم انسانی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

لیست دانشجویان علوم انسانی که مشکل انتخاب واحد دارند (نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.

 

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی (محروم از حضور در جلسه امتحان) و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱ ۴۰۱۱۵۳۹۱۰۲۴ ماهان سلیمی خیاطی
۲ ۴۰۱۱۵۳۹۴۰۳۹ ارمیس ملکیان
۳ ۹۷۳۲۷۱۵۰۱۷ کیانوش کاویانی
۴ ۹۸۱۶۶۵۱۰۰۴ رها فرخی
۵ ۹۸۱۶۶۵۴۰۰۵ فاطمه حسنی
۶ ۹۸۳۸۳۱۹۰۲۲ فاطمه حسنی
۷ ۹۸۱۶۶۵۱۰۱۵ سیده آیدا حمیدی
۸ ۹۹۱۵۲۳۳۰۰۷ شایان دهقان موری آبادی
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی