لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند …

لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند …

موسسه اموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع می رساند لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که مشکل انتخاب واحد دارند به شرح زیر می باشد.

خواهشمند است نهایتاً تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ به آموزش موسسه مراجعه فرمایند.

دانشجویانی که مشکل انتخاب واحد دارند -۱۴۰۰۱
شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۶۴۷۳۲۰۹۱ غزل عدل گستر
۹۸۳۴۶۱۰۱۵ مریم حجاری
۹۵۱۴۰۷۵۰۳۶ زهرا اسدپور
۹۶۱۷۸۴۰۰۱۹ بدرالسادات موسوی
۹۹۱۵۲۲۷۰۸۶ زهرا  میناگل کو
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۱ آمنه امینی
۹۸۲۵۹۱۶۰۲۱ مریم کشاورز
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی