لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که دارای مشکل انتخاب واحد می باشند … ۹۷۲

مطالب مرتبط

لیست دانشجویان رشته های فنی و مهندسی که دارای مشکل انتخاب واحد می باشند … ۹۷۲

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۳ جهت رفع مشکل انتخاب واحد به آموزش مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۵۴۵۷۵۰۴۳ محدثه شیرزاد قلاتی
۹۶۴۷۳۲۰۳۶ فاطمه قاسمی
۹۷۴۶۲۱۰۰۱ علی افرا
۹۷۴۶۲۱۰۱۸ فاطمه سادات موسوی
۹۶۴۱۴۳۰۰۱ علیرضا زارع
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۳ محمدصالح صالحی
۹۴۱۶۵۴۴۰۵ محدثه جوانمردی
۹۳۱۲۲۴۱۳۶ امیرحسین کرم پور
۹۴۱۶۵۴۵۱۹ احسان فردرو
۹۵۱۴۰۷۵۰۵۶ معصومه علی خانی
۹۶۱۷۸۴۰۰۳۸ هاله حاجی زمانی
۹۶۲۸۸۹۰۶۹ زهرا رضایی
۹۷۴۶۲۱۰۰۶ میلاد ترابی
۹۶۴۷۳۲۰۶۲ محمدرضا طیران
۹۶۴۷۳۲۰۶۰ علیرضا زارع زاده
۹۷۳۱۱۳۰۰۳۳ نگار پارسائیان
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۵ سمیر زمانی
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۶ نسترین عباسی
۹۳۱۲۲۴۱۵۸ سیده فرزانه سرپوش
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی