لیست دانشجویانی که مشکل انتخاب واحد دارند … نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

لیست دانشجویانی که مشکل انتخاب واحد دارند … نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع می رساند دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است مشکل در انتخاب واحد نیمسال جاری داشته لذا حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۸ به دفتر آموزش مؤسسه مراجعه فرمایند.

 

دانشجویانی که مشکل انتخاب واحد دارند -۹۹۱
شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۷۳۰۵۵۵۰۲۸ فاطمه هنروراکبرآبادی
۹۷۳۲۷۱۶۰۲۷ زینب انوری
۹۷۳۹۴۶۰۱۸ محمد کریمی
۹۵۲۱۰۴۴۰۲۳ فرینوش نامداری
۹۶۲۵۹۹۱۰۴۰ نرجس قاسمی
۹۵۱۳۰۶۸۰۰۶ پریا علیایی
۹۵۱۳۰۶۸۰۱۲ علی رضا مقصودی
۹۸۴۷۹۶۰۰۹ محمدرضا محمودی
۹۴۲۳۹۵۷۴۰ الهام بهزادی
۹۵۲۱۰۴۵۰۱۸ امیرحسین صیادی
۹۵۲۱۰۴۵۰۳۳ محمدعلی پورجمشیدیان
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۵ زهرا یاوری
۹۷۳۲۷۱۵۰۲ محمدحسن مومنی
۹۷۴۹۹۶۰۰۲ علیرضا همتی
۹۷۴۹۹۶۰۰۵ حسنعلی هاشمی کارزونی
۹۶۳۵۱۱۰۲۳ میلاد غریب شی کاهیدانی
۹۸۴۶۱۸۰۰۳ علیرضا جوانمردی
۹۷۴۰۳۵۰۰۵ کورش فرخی
۹۶۴۷۳۲۰۱۹ زهرا زارع
۹۷۴۶۲۱۰۳۶ علیرضا صلاحی علیائی
۹۸۴۷۰۹۰۰۹ زهرا موسائی
۹۶۲۸۸۹۱۲۷ سید خشایار شاه امیری
۹۷۲۹۰۲۰۳۵ منا زارعیان جهرمی
۹۸۳۴۶۱۰۰۳ ساغر شهبازی
۹۲۱۷۱۸۵۵۱ فاطمه غفاری
۹۴۱۶۵۴۴۳۱ احمدرضا نصیری
۹۷۳۱۱۳۰۰۱۳ حدیث مصطفایی
۹۷۳۱۱۳۰۰۵۰ مینا اثنی عشری
۹۸۱۶۶۴۷۰۱۱ رادین صلواتیان
۹۵۱۴۰۷۵۰۴۲ کیمیا زارعی
۹۸۱۶۶۴۸۰۰۲ زهره علیپور
۹۸۱۶۶۴۸۰۱۸ شبنم کشوری
۹۸۱۶۶۴۸۰۴۲ هما جهانگیری
۹۸۲۵۹۱۶۰۱۶ الهام علی پناه
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی