لیست دانشجویان رشته های علوم انسانی که در انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند

لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.
در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۹۳۸۳۱۰۰۳۸ احسان صمدی
۹۹۵۵۱۸۰۲۳ نظیره حسینی
۹۸۱۶۶۵۵۰۲۳ علی رضایی
۴۰۰۳۸۳۲۸۰۰۴ زهرا باصفاییان
۴۰۰۱۵۱۳۸۰۶۸ فاطمه زهرا عزیزی زاده
۴۰۱۱۵۳۹۳۰۰۸ فریماه رمضان پور
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۶۸ زهرا رمضانی
۹۸۳۸۳۱۹۰۰۶ پریا علمدار
۹۹۱۵۲۳۳۰۰۱ مریم احمدزاده
۹۸۱۶۶۵۲۰۱۶ هلیا ابوقداره
۹۸۱۶۶۵۲۰۲۴ رضا رنجبر
۴۰۰۵۵۰۱۰۱۰ فاطمه پیامی
۴۰۱۱۵۳۹۳۰۱۱ شیما شجاعی
۹۹۱۵۲۳۱۰۰۸ ابراهیم بنیانی
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۲۴ بهاره رنجبر
۹۸۱۶۶۵۰۰۰۷ نسرین باصری
۹۸۱۶۶۵۱۰۲۲ امیرمحمد پورخواجه
۴۰۰۱۵۱۳۶۰۲۷ مائده شیری
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی