لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند

لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.
در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۹۳۸۳۱۰۰۳۸ احسان صمدی
۹۹۵۵۱۸۰۲۳ نظیره حسینی
۹۸۱۶۶۵۵۰۲۳ علی رضایی
۴۰۰۳۸۳۲۸۰۰۴ زهرا باصفاییان
۴۰۰۱۵۱۳۸۰۱۶ پرستو خواجه نژاد
۴۰۰۱۵۱۳۸۰۶۸ فاطمه زهرا عزیزی زاده
۴۰۱۱۵۳۹۳۰۰۸ فریماه رمضان پور
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۶۸ زهرا رمضانی
۹۸۳۸۳۱۹۰۰۶ پریا علمدار
۹۹۱۵۲۳۳۰۰۱ مریم احمدزاده
۹۸۱۶۶۵۲۰۱۶ هلیا ابوقداره
۹۸۱۶۶۵۲۰۲۴ رضا رنجبر
۴۰۰۵۵۰۱۰۰۱ زهرا آب خیز
۴۰۰۵۵۰۱۰۱۰ فاطمه پیامی
۴۰۰۵۵۰۱۰۱۲ فاطمه جعفری
۴۰۰۵۵۰۱۰۱۷ فاطمه رحمان دوست
۴۰۰۵۵۰۱۰۲۳ نرجس شجاعی
۴۰۰۵۵۰۱۰۲۴ الهام شیردل
۴۰۱۵۲۶۳۰۱۴ حدیث رضایی
۴۰۱۱۵۳۹۳۰۱۱ شیما شجاعی
۹۹۱۵۲۳۱۰۰۸ ابراهیم بنیانی
۴۰۱۱۵۳۸۸۰۲۴ بهاره رنجبر
۹۸۱۶۶۵۰۰۰۷ نسرین باصری

 

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی