لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند….

لیست دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشکل دارند

 

از دانشجویان مذکور خواهشمند است جهت رفع مشکل انتخاب واحد نهایتاً تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به کارشناس آموزش مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب آموزشی و مالی بر عهده دانشجو می باشد.

 

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

۹۹۱۵۲۳۳۰۳۰

ثنا عاطفی نیا

۹۹۱۵۲۳۲۰۵۴

مریم قائدی

۹۹۵۲۸۳۰۲۸

مریم امیدوار

۹۸۱۶۶۵۵۰۳۳

شقایق افضلی

۹۷۳۲۷۱۵۰۰۲

سارا دلخواه

۹۸۱۶۶۵۲۰۰۲

فرحناز زمانی

۹۸۱۶۶۵۲۰۱۷

الهام راستی

۹۹۴۷۳۳۰۱۳

بهاره کیانی

۹۸۱۶۶۵۵۰۲۳

علی رضائی

۴۰۰۱۵۱۳۹۰۲۱

محمد رامشگر

۴۰۰۱۵۱۳۹۰۳۱

غزاله غفاری

۹۶۲۲۴۸۵۰۰۳

نیما زارعی

۹۷۳۰۵۵۴۰۱۵

سیده رژان حسینی

۹۷۱۸۶۸۹۰۰۷

شاداب صفری

۹۷۱۸۶۸۹۰۱۷

فاطمه ازم

۹۸۱۶۶۵۱۰۱۸

سحر ممنون

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی