لیست اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی  معماری – جهت نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

لیست اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی  معماری – جهت نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری میرساند لیست و ظرفیت اساتید راهنمای پایان نامه به شرح زیر میباشد:

 • دکتر احسان طهماسبی … ۴ نفر        شماره تماس ۰۹۱۷۳۰۸۳۴۰۳
 •  دکتر حسین فهیمی زاده … ۳ نفر      شماره تماس ۰۹۱۷۵۰۲۴۹۲۶
 • دکتر تابان قنبری … ۴ نفر                  شماره تماس ۰۹۱۷۳۰۶۶۷۴۲
 • دکتر محمد پروا … ۲ نفر                    شماره تماس ۰۹۱۷۱۱۳۰۴۷۷
 • دکتر سها نصر … ۲ نفر                     شماره تماس ۰۹۱۷۳۱۳۱۵۷۱
 • دکتر علی عطاران … ۵ نفر                شماره تماس ۰۹۱۷۳۱۴۱۸۵۶
 • دکتر هیوا رخمانی … ۵ نفر                شماره تماس ۰۹۱۷۷۱۱۳۱۲۴
 • دکتر امیرحسین عسکری … ۲ نفر       شماره تماس ۰۹۱۷۲۴۵۴۶۷۹
 • دکتر نسترن نامور … ۲ نفر                شماره تماس ۰۹۱۲۵۰۰۵۴۶۱
 • دکتر مریم حقایق … ۲ نفر                شماره تماس ۰۹۱۷۳۱۲۳۸۳۲
 • دکتر امیرحسین اشعری … ۲ نفر
برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی