لیست آخرین جلسه بررسی پروپوزال های کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … تیر۹۹

لیست آخرین جلسه بررسی پروپوزال های کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … تیر۹۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر می رساند نتیجه آخرین جلسه بررسی پروپوزال ها به شرح فایل زیر می باشد.

proposal arshad 982-4

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی