لیست آخرین جلسه بررسی پروپوزال رشته معماری داخلی ( کارشناسی پیوسته) آبان ۹۹ … نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

لیست آخرین جلسه بررسی پروپوزال رشته معماری داخلی ( کارشناسی پیوسته) آبان ۹۹ … نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند لیست آخرین جلسه بررسی پروپوزال رشته معماری داخلی ( کارشناسی پیوسته ) در نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹ به شرح فایل زیر میباشد.

memari dakheli-aban99

برچسب ها
مطالب مرتبط

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی