لزوم کنترل انتخاب واحد

مطالب مرتبط

از کلیه دانشجویان عزیز خواهشمندیم دروس انتخاب واحد شده خود را در نیمسال اول ۹۸-۹۷ مجدداً بررسی و در صورت وجود هر گونه مغایرت نهایتاً تا روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۶ به دفتر آموزش مراجعه نمایند.
مراجعه پس از تاریخ اعلام شده به هیچ وجه پذیرفته نمی باشد و کلیه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.
باسپاس
دفترآموزش

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی